AFDELING LOPPERSUM   Welkom bij Passage Loppersum

Wat is Passage ?

Passage is een Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging,

die zich ten doel stelt te werken aan vorming en ontwikkeling van haar leden in al hun verscheidenheid op het brede terrein van nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken.

Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht geloofs-overtuiging.

Het lidmaatschap is plaatselijk georganiseerd via meer dan 800 afdelingen in Nederland.

De afdelingen organiseren activiteiten, die kunnen gaan over bijv.politiek, economie, geloof, kunst, cultuur, onderwijs, arbeid, internationale vraagstukken, enzovoort.

De afdeling Loppersum telt ongeveer 35 leden.

Bent U nog geen lid, en wilt  u graag eens kijken hoe het bij ons is, dan bent u van harte welkom als gast op één van onze avonden. 

Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap.

Daartoe biedt Passage haar leden:

ontwikkeling:    lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen,

                       gespreks-en leeskringen;

ontmoeting:       ontmoetingsdagen, culturele uitstapjes;

ondersteuning: ledenblad, contributiefonds, projectmateriaal op

het gebied van; maatschappelijke ontwikkelingen,

                      kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelings-

                      samenwerking.

 Dr.Albronda-van der Nagelfonds:

    Verbonden aan Passage is de Stichting Dr.Albronda-van der Nagelfonds.Dit sociaal fonds kan financieel een helpende hand bieden aan vrouwen, die dat nodig hebben.

    Jaarlijks wordt er door de afdeling een gift overgegemaakt. De vertrouwenspersoon van onze afdeling is onze P.R vrouw, mevrouw M. Westers-Schaaphok.

    Contributiefonds: Passage biedt vrouwen die lid willen worden of al zijn, maar voor wie de contributie een bezwaar vormt, ondersteuning. Het totale contributiebedrag € 47,00 kunnen deze vrouwen terug krijgen.

Dat gaat als volgt; Leden, die een beroep willen doen op het contributiefonds vragen een formulier aan bij het Landelijk Bureau te Amersfoort. Ze vullen het formulier in en sturen het op. Ieder die een aanvraag heeft gedaan krijgt hiervan een bevestiging.

Alle formulieren worden vertrouwelijk behandeld. Leden, die het formulier volledig hebben ingevuld, krijgen € 47,00 op hun bank-of girorekening gestort waarmee ze hun contributie kunnen betalen.