AFDELING LEEK
Kerstliturgie

Belangstelling voor onze Kerstliturgie 'Vrouwen rond de kribbe' van 15-12-2016, gehouden in de Nienoordkapel te Leek?

Naar een idee van: Minke Harkema-van Wijngaarden, lid van Pasage-afd. Staphorst-Rouveen, aan de hand van 'Vrouwen rond de kribbe', een FEM! dagboek voor Advent & aangevuld door het afdelingsteam van Passage-afd. Leek.

Vanwege auteursrechten mag de tekst niet digitaal of schriftelijk aan derden worden overhandigd.

Na toestemming van Passage Servicepunt - u kunt hen aangeven graag gebruik te willen maken van deze liturgie van Passage-afd. Leek - kan contact worden gezocht met Passage-afd. Leek, e-mail: klik hier. Zij zorgt dat u onze kerstliturgie 'Vrouwen rond de kribbe' van 2016 krijgt, incl. ons praatpapier met welkom, gebed en afsluiting en voorbeelden voor het inzamelen van hartjes en onze kerstliturgie met verdeling van de rollen.