AFDELING LEEK
Verslagen afdelingsavonden

Digitale afdelingsavond 15-10-2020

Digitale afdelingsavond met een beperkt aantal dames in ‘De Hoeksteen’; een primeur voor afd. Leek dankzij een actief bestuur. Thuis de avond mee beleven; landelijk voor alle

Passage-vrouwen. In deze rumoerige tijd van corona past heel goed het thema: Barmhartigheid.

Mondkapjes voor bij binnenkomst van ‘De Hoeksteen’, koffie/thee in een kartonnen bekertje, rode papiertjes op de stoelen. Het voelt zo onwerkelijk en toch is het realiteit en noodzaak als we met elkaar door deze crisis heen willen komen.

Fija Klunder is deze avond onze voorzitter; zij heet allen die aanwezig zijn een Hartelijk Welkom toe en voor een ieder die thuis meekijkt of luistert. Ze neemt in haar openingsgebed mee: ‘Heer geef ons hoe we Barmhartig kunnen zijn, hoe we naar de ander om kunnen kijken en die proberen te helpen’. Na het Gebed kijken en luisteren we naar het toneelstukje ‘Ben jij al besmet’, een maand geleden geschreven door Martje Grondsma uit Marum en opgevoerd door Tjitske van der Veen en Marie Wagenaar; het geeft weer hoe corona ons bezighoudt; iedere dag bespreken de dames wat hierover in de krant geschreven wordt. Toch proberen ze positief vooruit te kijken en de moed er in te houden door geregeld er op uit te trekken met de fiets.

Het thema voor deze avond: de 7 + 1 werken van Barmhartigheid, zoals zo mooi afgebeeld is op het schilderij, Meester van Alkmaar, in het Rijksmuseum. Later heeft paus Franciscus er een achtste werk van Barmhartigheid aan toegevoegd: 8 de zorg voor de schepping (7 + 1). Ds. Van der Plas geeft aan het eind van de avond uitleg over het schilderij.

Ds. Kaj van der Plas, predikant van de Protestantse Gemeente Eelde Paterswolde, tekstschrijver, verhalenverteller en storyteller neemt ons mee naar:

De bijbeltekst van Matheus 25: 31 – 46. U mag dit thuis nog eens doorlezen. Het mooie van de Bijbel is dat je niet alleen bewust wordt gemaakt dat er een keuze is, maar ook dat je een weg gewezen krijgt die je eventueel kunt kiezen. Maar het meest krachtige zijn de gelijkenissen die Jezus vertelt. Praktijkvoorbeeld van dominee van der Plas - hij ziet (als student) op weg naar zijn werk een vrouw in een portiek – veel te warm gekleed voor het weer; ze snikte luid - toch besluit hij door te lopen – hij had haast om de bus te halen - in de bus krijgt hij spijt; het zit hem niet lekker. Hij wist dat hij een keuze had gemaakt die inging tegen de waarden waarmee hij was opgegroeid.

Keuzes maken. Hij vertelt het voorval aan de chef, volgende keer zal hij anders reageren.

Dominee Van der Plas nodigt ons uit om met onze buurvrouw in gesprek te gaan: 'Kan jij je een moment herinneren dat je keuzes maakt'. Een kort gesprek op afstand, om te delen.

Voor de pauze vertelt dominee van der Plas een legende; een verhaal. Hopelijk hebt u de uitzending gezien, het is te lang om hierin mee te nemen.

In de pauze nemen we gepaste afstand om koffie/thee te halen, wat is dat onwennig. In de pauze is er een bloemenquiz op de beamer, heel erg leuk.

Na de pauze: 'Vrouwen van Passage-afd. Leek: wat deed u in de coronatijd?' De resultaten worden op de beamer getoond. Een greep uit de vele inzendingen: Alle leden hebben een bloemetje ontvangen namens het afdelingsteam, dit is zeer gewaardeerd; één van de leden is druk bezig geweest met haar verhuizing; één van de leden heeft veel gelezen; één van de leden breide heel veel poppenkleren voor de poppen die ze gekregen heeft en die naar Roemenië gaan (dat kan nu niet, u kan de poppen kopen en de bijdrage gaat alsnog naar Roemenië); één van de leden is een hele bezige bij en creatief met naald en draad; een lid van onze afdeling is druk met naaien maar deze zomer met breien; de HuiskamerHandwerkGroep heeft echt heel veel sokken gebreid voor de daklozen, een lid was druk met een gehaakt sprei, een lid heeft een kniptasje gemaakt en een mondkapje in de regenboogkleuren en 'Proef en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die bij Hem schuilt', Ps. 34: 9.

Na de pauze – ds. Van der Plas: zijn woorden: 'Ik sloot af met de legende van Sint Maarten, het betekent dit: kinderen komen zingen aan de deur, zoals de bedelaar aan de poort om hulp riep. Het is dus een feest van delen. Zo christelijk is lampionnetje lopen dus'.

Hoe simpel is de opdracht van Jezus in de werken van barmhartigheid. Zorgen voor eten en drinken, zorgen voor kleding en onderdak, zorgen voor bezoek: kleine, eenvoudige dingen voor de mensen die wij tegen komen.

Dan volgt een verhaal over een jager en zijn blinde zwager. Over het maken van een vogelval, het verwisselen van de gevangen vogels.

Op weg naar huis kwam het gesprek over ruzies. De jager vroeg: 'Waarom vechten mensen toch met elkaar?' De zwager antwoordde: 'Omdat mensen elkaar dingen aan doen zoals jij mij net hebt gedaan'. De jager schrok en haalde de prachtige vogel uit zijn tas en zei: 'Sorry mijn broer'.

De jager vroeg: 'Hoe kunnen mensen weer vrienden worden?' De zwager antwoordde: 'Dan doen ze voor elkaar wat jij net voor mij hebt gedaan'.

Fija sluit de avond af met een Dankwoord aan een ieder voor zijn/haar medewerking, voor de aanwezigheid, persoonlijk of via computer.

Passage-vrouwen: blij dat jullie bestaan, het ga u goed, ik hoop dat u gezond blijft. Morgen gezond weer op.