AFDELING LEEK
Landelijk-, regionaal- en plaatselijke nieuws

Dhr. Willem Tjebbe Oostenbrink, de spreker op onze afdelingsavond van februari 2020, met zijn lezing over ’t Westerkwartiers, wenst ons:

‘Een goed en gezond 2021.

Veul heil en zegen ien t nije joar’.

Vergezeld met zijn gedicht: ‘Onder vrienden, onder vremden’

Westerkertiers

Onder vrienden, onder vremden,
of aargenswoar dur tussenien,
dat tussen dij en mij niks lós,
verloaten of verloren roaken mag.
Ien n oogwenk valt der n wereld te  winnen,
van verschil noar n haandriekeng.

Zuudwest Drents

Under vrienden, under vremden,
of argens doar tussenin,
dat tussen oe en mij niks lós,
verlaoten of verleuren raken mag.
In een ogenblik valt der een wereld te  winnen,
van verschil noar een uutesteuken  haand.

 

Een Kerst- en Nieuwjaarsgroet van Passage-regio Groningen

Dag lieve Passage-vrouwen,

Bijna kerst! 
De kerstviering waar we altijd zo naar uitzien, konden we helaas niet met elkaar vieren. We hebben nog steeds te maken met de Corona-maatregelen, ze zijn zelfs nog aangescherpt. Ook in onze eigen dorpen en in de dorpen om ons heen grijpt het virus om zich heen. We moeten voorzichtig zijn om elkaar en om ons zelf.

Samen kerstvieren is niet mogelijk, maar onze aandacht voor elkaar blijft natuurlijk, bijvoorbeeld door een presentje, kaartje, telefoontje of appje.
Kleine dingen die een beetje licht geven in deze donkere, kille wereld.

Licht dat hoop geeft voor de toekomst. Met kerst vieren we dit weer.

Wij wensen jullie lichte, warme feestdagen en een gezegend 2021!

Met een warme groet,
Regio-coördinatoren Passage Groningen,
Fennie Kobes, Martje Grondsma, Liesbeth Pentinga,
Antje Havinga en Margriet Papeleur

Landelijk bestuur/Passage Servicepunt:

Het landelijk bestuur wenst ons gezegende feestdagen en een gezond nieuwjaar

Welkom

Kom binnen.

Vertel je verhaal.

Warm je aan het vuur dat in ons brandt.

Koester je in onze aandacht.

Want we laten niemand in de kou staan.

Niemand die een dichte deur mag treffen.

Stap over de drempel.

Kom in het licht en voel je thuis.

Een gedicht van Greet Brokerhof-van der Waa.

- - - - -

Kerst 2020 

Wij wensen dat het verhaal van lang geleden, vervuld van de eenvoud van een kind in ieder van ons weer mag opleven… 
Dat uitkijken verwachten wordt en hoop als zekerheid over de wereld schijnt… 
Dat alle zorgen voor heel even in de warmte van de kribbe geweven worden en verworden tot één grote belofte… Dé belofte van een kind, de belofte van een nieuwe tijd waarin we mogen ervaren dat Gods licht de duisternis verdrijft. 
Dat de ster van hoop, vreugde en nieuw leven opnieuw liefde geven mag. 

Landelijke Passage