AFDELING LEEK
Passage-quilt

Op de eerste ontmoetingsavond van het seizoen 2010-2011 heeft de quiltclub van Passage-afdeling Leek haar afdeling een quilt aangeboden. De leden van de quiltclub hebben alle toenmalige leden van Passage-afdeling Leek gevraagd een stuk stof van plm. 15 bij 15 cm. in te leveren, het liefst van katoen.

Bijna alle leden hebben aan deze oproep gehoor gegeven.

Een aantal leden had geen stof, zij mochten kiezen uit een voorraadje van de quiltclub. Daarna is er door de leden van de quiltclub een ontwerp gemaakt en hard gewerkt.

Het resultaat ziet u hierboven.