AFDELING LEEK
Adoptiebus

Bijdrage project 'Woord en Daad'

. . . onze afdeling ondersteunt een project van de Stichting Woord en Daad in Haìti. Deze stichting werkt vanuit een christelijke visie en werkt dit jaar met het thema: 'Christen zijn op de werkvloer'.

In Haïti leeft ongeveer 60% van de bevolking in armoede. Wij steunen een groepssponseringsproject gericht op onderwijs. Maar zoals in de hele wereld heeft het onderwijs een hele tijd stil gelegen door de coronapandemie. Ondertussen zijn ze weer begonnen.

Omdat in Haïti door politieke onrusten de scholen ook regelmatig moeten sluiten, zijn de leerkrachten begonnen om lespakketten te maken zodat de leerlingen, zo nodig thuis kunnen werken. Het lesmateriaal kan worden geprint en wordt verspreid. Dit alles brengt extra kosten met zich mee.

Ook zijn in de afgelopen tijd voedselpakketten en hygiëne-kits uitgedeeld aan de gezinnen.

Aan het eind van onze afdelingsavonden kunt u voor dit project een bijdrage in de adoptiebus doen. Van harte aanbevolen!

Update in 'Het Leekster Passage Magazine' van februari 2021

Van de stichting Woord en Daad kregen we een nieuwsbrief waaruit we u graag een stukje willen laten lezen.
Gabriel, vroeger een sponsorkind, nu dokter. Gabriel groeit op in Rivière Blanch, een klein dorpje in Haïti.  Zijn ouders hebben niet genoeg geld om het onderwijs voor hun acht kinderen te betalen. Op 9-jarige leeftijd wordt hij toegelaten tot het sponsorprogramma.  Nu, 26 jaar later, is hij huisarts! 
Gabriel: 'Ik ben iedereen dankbaar die mij geholpen heeft mijn  studie te  betalen. Het heeft mij gemaakt wie ik nu ben.
Het ondersteunen van de medemens wil ik graag doorgeven. Daarom zet ik me nu in voor de armsten van de samenleving'. 

Op deze manier wordt met onze bijdrage ook structureel hulp verleend in Haïti. Het is fijn dat ook nu in januari er al Passage-leden zijn die een bijdrage hebben overgemaakt op onze afdelingsrekening. Denkt u er ook nog eens aan?