AFDELING LEEK

Welkom op de website van Passage-afd. Leek, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

 

Contact:
Afdelingsteam Passage-afd. Leek, e-mail: m.vandie@live.com, tel.nr.: 0594-517104

Al bladerend door alle rubrieken krijgt u een indruk van onze afdeling. Ook zijn wij bereid alles mondeling toe te lichten.

Beste bezoeker van onze website,

Corona-virus en activiteiten Passage-afd. Leek

I.v.m. de corona-crisis voorlopig geen afdelingsavond

Uit 'Het Leekster Passage Magazine', jaargang 18, nr. 6, wat rond half februari 2021 gedeeld is met alle leden:

In februari vieren we Valentijnsdag, ook wel hartjesdag genoemd. Hoe Valentijnsdag precies ontstaan is, weten we niet precies. Maar de meeste mensen denken dat 14 februari priester Valentinus’ sterfdag was.

Valentinus was een Romeinse priester, die zich had bekeerd tot het Christendom. Hij leefde in de 3de eeuw na Christus in het oude Rome. Valentinus was een goed mens en hielp alle mensen die hulp nodig hadden, zoals armen, zieken en bejaarden. Maar ook gewone mensen die bij hem kwamen gaf hij raad en hulp. Valentinus gaf de mensen altijd een bloem als ze hem om raad of hulp vroegen. Vandaar dat mensen elkaar met Valentijnsdag vaak bloemen geven. Hij werd gevangengenomen en gemarteld om zijn goedheid en stierf volgens de legende op 14 februari.

Nu is Valentijnsdag een dag waarop je elkaar een kaartje of bloemen stuurt. Misschien een mooie aanleiding om ook in actie te komen? 
Denk bijvoorbeeld aan mensen in een verzorgingshuis of mensen met een lichamelijk of geestelijk handicap.

Het is weer tijd om om elkaar te denken.

Uw afdelingsteam: Dineke, Jenny, Wil, Bregina, Meintje (aspirant) en Tity.

- - - - -

Wij wensen u

Blijdschap - Dankbaarheid - Geluk - Gezondheid - Vertrouwen - Voorspoed - Vreugde            
. . . . en  “Samen”, “Meiïnoar”, “Soam bie n(k)ander”.

- - - - -

Webmaster: Tity de Haan-Luimstra;

e-mail: klik hier.