AFDELING LEEK

Welkom op de website van Passage-afd. Leek, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

 

Contact:
Afdelingsteam Passage-afd. Leek, e-mail: titydehaan@home.nl, tel.nr.: 0594-517553

Al bladerend door alle rubrieken krijgt u een indruk van onze afdeling. Ook zijn wij bereid alles mondeling toe te lichten.

Beste bezoeker van onze website,

Met de woorden 'HIEP, HIEP, HOERA, WE MOGEN WEER!", zijn we onze eerste afdelingsavond van het winterseizoen 2021-2022 gestart.

Een avond in het teken van 'De 7 werken van barmhartigheid'; twee werken werden behandeld: 'zieken verzorgen' en 'dorstige laven'.

 

 

 

Na de pauze hebben we een bloemetje gemaakt voor een zieke en een klein flesje met water versierd (alle flesjes worden gegeven aan de Voedselbank).

- x - x -

Een gratis lidmaatschap van Passage (tot eind 2021)

Een oproep voor uw vriendin, buurvrouw en/of . . . . . . . . . . . 

Alle vrouwen in Nederland zijn welkom als lid, ongeacht leeftijd of geloofs-overtuiging. Wie lid wordt van Passage, wordt lid van een plaatselijke afde-ling. Door het hele land zijn er ruim 200 afdelingen met in totaal ruim 8.000 leden.

Dichtbij

Door aan te sluiten bij een plaatselijke afdeling: leert u vrouwen kennen uit uw eigen omgeving; kunt u deelnemen aan activiteiten dicht bij huis; is inspelen op plaatselijke situaties mogelijk; hebt u veel eigen inbreng, als u dat wilt. 

Elke afdeling heeft een afdelingsteam dat verantwoordelijk is voor de gang van zaken. Lijkt u het leuk om uw steentje bij te dragen en u op die manier in te zetten voor verbetering van de leefomstandigheden van vrouwen, dichtbij én ver weg? Uw hulp is welkom! 

Naast dat u lid bent van uw eigen plaatselijke afdeling, bent u gelijk ook lid van de landelijke vereniging Passage. De landelijke vereniging ondersteunt de afdelingen met raad en daad en organiseert regionale of landelijke activiteiten. En niet in de laatste plaats: vier keer per jaar ontvangt u het kleurrijke Passage Magazine met verenigingsnieuws en herkenbare verhalen van en over vrouwen in Nederland en wereldwijd. 

Verbonden met vrouwen nationaal én internationaal!

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Omdat wij een vereniging zijn worden via de statuten verschillende zaken geregeld. 

Aanmelden kan bij de 2e secretaris van Passage-afd. Leek: e-mail: roelofjenny@gmail.com of tel.: 0594 - 515867. Of neem contact op met het Passage Servicepunt, tel.: 033 - 247 34 87; e-mail: servicepunt@passagevrouwen.nl

Een proefnummer van Passage Magazine is ook aan te vragen bij het Passage Servicepunt, e-mail: servicepunt@passagevrouwen.nl.

 

Uw afdelingsteam: Jenny, Wil, Bregina en Tity.

- - - - -

Wij wensen u

Blijdschap - Dankbaarheid - Geluk - Gezondheid - Vertrouwen - Voorspoed - Vreugde            
. . . . en  “Samen”, “Meiïnoar”, “Soam bie n(k)ander”.

- - - - -

Webmaster: Tity de Haan-Luimstra;

e-mail: klik hier.