AFDELING HAREN-OOSTERHAAR



Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie. Vanuit onze inspiratiebron, de bijbel, zetten we ons actief in voor onze leefomgeving en bespreken we maatschappelijke ontwikkelingen en (inter)nationale vraagstukken.

Passage is een vereniging van en voor vrouwen die wonen en werken op het platteland of in stedelijke gebieden, verspreid over heel Nederland.

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur, die gezamenlijk boeken lezen, musea bezoeken, films kijken, zingen, schilderen, reizen en de eigen creativiteit ontwikkelen.

Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.

Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap, daartoe biedt Passage haar leden:

Ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks- en leeskringen.

Ontmoeting: ontmoetingsdagen, hobby- en sportbeoefening, culturele uitstapjes, excursies, bezinningsdagen.

Ondersteuningledenblad, contributiefonds, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking.

Passage, afdeling Haren-Oosterhaar is in mei 1974 opgericht en heeft momenteel ongeveer 50 leden. Meer dan 25 leden werken actief mee aan het goed laten functioneren van de afdeling.

Elke tweede donderdagmiddag van de maand wordt er een bijeenkomst gehouden in Ons Centrum, Kerkstraat 2B te Haren.

Het jaarprogramma wordt zorgvuldig uitgezocht met gevarieerde onderwerpen.

Naast deze bijeenkomsten organiseeren leden diverse excursies en andere activiteiten.

Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. 

Belangstellenden kunnen vrijblijvend een middagbijeenkomst bijwonen.

Het landelijk bureau van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging is gevestigd in Nijkerk. 

Meer informatie is te verkrijgen bij:

E-mail: info@passagevrouwen.nl   Internet: www.passagevrouwen.nl