AFDELING HAREN-OOSTERHAARPassage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie. Vanuit onze inspiratiebron, de bijbel, zetten we ons actief in voor onze leefomgeving en bespreken we maatschappelijke ontwikkelingen en (inter)nationale vraagstukken.

Passage is een vereniging van en voor vrouwen die wonen en werken op het platteland of in stedelijke gebieden, verspreid over heel Nederland.

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur, die gezamenlijk boeken lezen, musea bezoeken, films kijken, zingen, schilderen, reizen en de eigen creativiteit ontwikkelen.

Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.

Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap, daartoe biedt Passage haar leden:

Ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks- en leeskringen.

Ontmoeting: ontmoetingsdagen, hobby- en sportbeoefening, culturele uitstapjes, excursies, bezinningsdagen.

Ondersteuningledenblad, contributiefonds, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking.

 

Passage, afdeling Haren-Oosterhaar is in mei 1974 opgericht en heeft momenteel ongeveer 70 leden. Meer dan 25 leden werken actief mee aan het goed laten functioneren van de afdeling.

 

Elke tweede dinsdagavond van de maand wordt er een bijeenkomst gehouden in Ons Centrum, Kerkstraat 2B te Haren.

Het jaarprogramma wordt zorgvuldig uitgezocht met gevarieerde onderwerpen.

Naast deze bijeenkomsten organiseeren leden diverse excursies en andere activiteiten.

Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Het lidmaatschap is in de meeste gevallen plaatselijk georganiseerd via de honderden afdelingen. Het is ook mogelijk om lid te worden van de landelijke organisatie of alleen donateur. Meer informatie over deze varianten kunt u verkrijgen bij het landelijk bureau van Passage.

Voor de leden van een plaatselijke afdeling worden dicht bij huis activiteiten aangeboden, met vrouwen uit de eigen omgeving. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten, studiedagen en excursies van een groep afdelingen tegelijk, soms per gewest, soms landelijk georganiseerd..

Belangstellenden kunnen vrijblijvend een avondbijeenkomst bijwonen.

 

Als lid van Passage bent u tevens abonnee van het blad Passage Magazine. In dit blad staat natuurlijk verenigingsnieuws maar het bevat ook interessante actuele artikelen. Daarnaast staat het vol met leuke rubrieken waarin aandacht voor bezinning, geloof, kunst, vrouwenzaken, boeken en opinie. Nieuwsgierig? Vraag bij het landelijk bureau gerust een gratis proefnummer aan.

 

Het landelijk bureau van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging is gevestigd in Nijkerk. Hier worden projecten en verschillende activiteiten voorbereid en is de redactie van het ledenblad Passage Magazine gevestigd. Het landelijk bureau biedt service aan de afdelingen, onder andere in de vorm van materialen, cursussen en advies.

Meer informatie is te verkrijgen bij:

E-mail: info@passagevrouwen.nl   Internet: www.passagevrouwen.nl