AFDELING GRONINGEN DE WIJERT-HELPMAN
Bondsprojecten

Er zijn twee projecten van:

                    “Gelijke Kansen Wereldwijd”

1. Internationaal project Tanzania 

    Passage is met de plattelandsvrouwenorganisatie Tegemeo Women Group

    in Tanzania een samenwerking aangegaan. De vrouwen kweken groente,

    tuinbouwgewassen en houden vee. Deze vrouwen willen eigen bedrijfjes

    oprichten.

2. Nationaal project Migrantenvrouwen:

    Dit project is gericht op het leggen van contacten met migrantenvrouwen. 

    Migrantenvrouwen die een verblijfsvergunning hebben en gaan participeren

    in de Nederlandse samenleving.