AFDELING GRONINGEN DE WIJERT-HELPMAN

 

 

 

om te lezen

 

                WIE WIJ ZIJN EN WAT WE DOEN;

   

Het profiel van Passage, christelijk - maatschappelijke vrouwenbeweging:

 hart voor de samenleving

 oog voor de samenleving   

                   gevoel voor cultuur                        
                                           
We zijn een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie.


Als vrouwenorganisatie letten we op participatie en positie van vrouwen.

Met financiële en andere acties zetten we ons in voor een duurzame samenleving, Wereldwijd.

WAT BIEDT PASSAGE?

Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap.

Daartoe biedt Passage:

ontwikkeling: 
lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen gespreks- en leeskringen.
ontmoeting:
ontmoetingsdagen, hobbybeoefening, culturele uitstapjes, excursies
ondersteuning:
Passage Magazine, Boekentaal Mondiaal,
filmproject: "Moving Movies", contributiefonds.

Passage biedt haar leden projecten aan op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking.

Op bestuurlijk niveau maakt Passage zich sterk voor belangenbehartiging via koepelorganisaties en publiek optreden.

VERGADERADRES:  

Overwinningsplein 1  tel. 5252172

Aanvang  19.45 uur.

            Voor meer informatie kunt U ook bellen met 
                       Mw.J. Brik      tel. 5257973

De contributie bedraagt voor 2022  € 35,00  per jaar. Het contributiejaar loopt van januari t/m december. U mag de contributie ook in 2 x betalen.
We vergaderen elke 3de donderdag van de maanden september t/m april.

Gasten zijn van harte welkom.