AFDELING DELFZIJLContact:
Appie Tillema voorzitter, penatillema@ziggo.nl, 0596-615376
Mina de Boer-Joosten, minadeboer@home.nl, 0596-617344
Annie v.d. Deen-vanDijken, voorzitter, deenvandijken@hotmail.com, 0596-788954
Dineke de Boer, secretaris, dinekedeboer@kpnmail.nl, 0596-6223247

                           

 

Welkom bij Passage afdeling Delfzijl

Delfzijl, gemeente met circa 26.000 inwoners, is de meest noordelijk gelegen havenstad van ons land. Een van de bijzondere kenmerken van Delfzijl is dat je lopend vanuit het centrum, via de pittoreske Waterpoort, direct aan de haven staat. De havenboulevard geeft een uniek uitzicht op de jachthaven, handelshaven, containerterminal en scheepswerf. En wat te denken van de Sailparades die elke 5 jaar worden gehouden.

 

 

 

 

 

Al sinds 1400 was er sprake van een primitief havenbedrijf in Delfzijl. Op deze plek werden goederen uit grote schepen overgeladen in kleine binnenschepen. In 1580 werd het verdedigingswerk ‘de oude schans‘ aangelegd als strategische functie, hierom heen werd een vesting gebouwd: het begin van de groei van Delfzijl.

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, afdeling Delfzijl is een afdeling met ca 70 leden. 

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie. Vanuit onze inspiratiebron, de Bijbel, zetten we ons in voor onze leefomgeving en bespreken we maatschappelijke ontwikkelingen en (inter)nationale vraagstukken.


Passage is een vereniging van en voor vrouwen die wonen en werken op het platteland of in stedelijke gebieden verspreid over heel Nederland.
 

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur, die gezamenlijk boeken lezen, films kijken, musea bezoeken, zingen, schilderen, reizen en de eigen creativiteit ontwikkelen.

Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.
 

  • Ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks- en leskringen;
  •  
  • Ontmoeting: ontmoetingsdagen, hobby- en sportbeoefening, culturele uitstapjes, excursies, bezinningsdagen;
  •  
  • Ondersteuning: ledenblad, maandelijkse nieuwsbrief, contributiefonds, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking.

De bijeenkomsten worden elke derde woensdag van de maand gehouden in gebouw ’Het  Anker’, Menno van Coehoornsingel 21, aanvang 19.45 uur. Daarnaast worden er creatieve ochtenden en excursies georganiseerd. Onze afdeling heeft bovendien twee leeskringen, een filmgroepje en een actieve fietsclub.

Alle vrouwen zijn welkom als lid, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.