AFDELING DELFZIJLAgenda van afdeling Delfzijl

Toon: Alles Alleen activiteiten regio Alleen activiteiten regio en afdelingen Alleen activiteiten eigen afdeling

6 november 2019 | Afdeling Delfzijl
Voorlichting wijkagent over veilig wonen
Koffiemorgen in gebouw 't Anker, aanvang 09.30 uur.
Spreker Rienk Krist
Lees verder >

14 november 2019 | Afdeling Delfzijl
Dag van Kunst, Cultuur en Literatuur
Deze dag vindt plaats in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren
Lees verder >

20 november 2019 | Afdeling Delfzijl
Suiker
Dhr. Stoffer Reiffers uit Winneweer.
Lees verder >

18 december 2019 | Afdeling Delfzijl
Kerstwijding
Een avond verzorgd door bestuur en eigen leden, voorafgegaan door broodmaaltijd.
Lees verder >

15 januari 2020 | Afdeling Delfzijl
Kerstvloed
Mevr. E. Zwerver uit Loppersum vertelt over de stormvloed van 1717 die 17.000 levens eiste.
Tevens Nieuwjaarsvisite.
Lees verder >

19 februari 2020 | Afdeling Delfzijl
Jaarvergadering,
Mevr. L. Koopal uit Groningen geeft deze avond een lezing met als titel
"van Pruik tot Haarwerk"
Lees verder >

18 maart 2020 | Afdeling Delfzijl

door da. Marja de Jager, predikant te Delfzijl
Lees verder >

8 april 2020 | Afdeling Delfzijl
Koffiemorgen
Informatie over Buurtzorg
Lees verder >

15 april 2020 | Afdeling Delfzijl
"Haar jeugd in de DDR"
Mevr. Petra Prescher uit Groningen vertelt haar eigen ervaringen.
Lees verder >

Archief 2017 | Archief 2018 | Archief 2019 |