AFDELING BIERUM-HOLWIERDEContact:
G.H.Pardijs-Jansen Venneboer, dhpardijs@hotmail.com, 0596 620533
M.P. Busz-Doll, marjabusz@gmail.com, 0596 680534

 

Wat is Passage?

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie. Vanuit onze inspiratiebron, de Bijbel, zetten we ons actief in voor onze leefomgeving en bespreken we maatschappelijke ontwikkelingen en (inter)nationale vraagstukken.

Passage is een vereniging van en voor vrouwen die wonen en werken op het platteland of in stedelijke gebieden, verspreid over heel Nederland.

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur, die gezamenlijk boeken lezen, musea bezoeken, zingen, schilderen, reizen en de eigen creativiteit ontwikkelen.

Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.

Wat biedt Passage?

 Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap. Daartoe biedt Passage:

  • ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks- en leeskringen;
  • ontmoeting: ontmoetingsdagen, hobby- en sportbeoefening, culturele uitstapjes, excursies, bezinningsdagen;
  • ondersteuning: ledenblad, contributieregeling, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking.

Op bestuurlijk niveau maakt Passage zich sterk voor belangenbehartiging via koepelorganisaties en publiek optreden.

Passage biedt vrijwilligers de gelegenheid om hun talenten verder te ontwikkelen via cursussen en trainingen.

 

Lidmaatschap

Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.

Om elkaar in Bierum-Holwierde te ontmoeten is er (behalve in de zomermaanden) elke derde dinsdag van de maand een afdelingsavond. Op de bijeenkomsten worden verschillende onderwerpen aan de orde gesteld, meestal door een gastinleider.

Het lidmaatschap van onze afdeling staat open voor iedereen. De contributie bedraagt € 48,50 per jaar (inclusief het blad Passage Magazine) + € 1,00 voor het Albronda van der Nagelfonds, een ondersteuningsfonds (vrijwillig).

De contributie mag geen bezwaar vormen om lid te zijn van onze vereniging. Er wordt wel een eigen bijdrage gevraagd.

Wie in aanmerking wil komen voor een bijdrage uit het contributiefonds kan zelf bij het Landelijk Bureau Passage,(telefoon 033-2473487), een formulier aanvragen en opsturen.

 

De afdelingsavonden worden in het seizoen 2017-2018 meestal gehouden in gebouw 'Irene' te Bierum