AFDELING BEDUMTrefcentrum Bedum en enkele leden van Passage Bedum

 

Sinds 1937 komen vrouwen in Bedum bij elkaar, voorheen NCVB, tegenwoordig bij Passage.

Passage afdeling Bedum houdt de bijeenkomsten eens in de maand (uitgezonderd de zomermaanden) op de 3e dinsdag van de maand in de Maranathakerk, Kleinestraat 4, 9781 HS te Bedum. Aanvang 14.00 uur

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie.

Passage is een vereniging van en voor vrouwen die wonen en werken op het platteland of in stedelijke gebieden, verspreid over heel Nederland.

Ontmoeting en ontwikkeling  zijn de kernbegrippen van Passage.

Per 1 januari 2021 telt onze vereniging 52 leden.

Komt u ook eens langs?

Ons jaarprogramma vindt u onder agenda.

 

HET BESTUUR 2021

Voorzitter:            Ettie Duursma                  hduursma@live.nl         

                           Anje Molleman                 b.molleman@ziggo.nl

Secretaris:            Aly te Velde                    ajtevelde@hotmail.com

                           Klaaske van wijk             klaaskevanwijk43@gmail.com     

Penningmeester:   Annie Wieringa               wieringaannie@gmail.com     

Kontakt zieken:    Siny Klugkist                   hsklugkist@hetnet.nl

Elke maand ontvangen de leden  Eigen Kring, waarin verslagen en nieuwtjes over de afdeling staan  en het onderwerp voor de komende maand.

Het ledenblad PASSAGE MAGAZINE ontvangt u bij het lidmaatschap van Passage.

In 2021 kost het lidmaatschap € 30,=