AFDELING ADUARD
Regio Groningen

Nieuws van Regio Groningen West

♦ Verslag Noordelijke Kunstdag Drachten op 11 april 2018

Thema: ‘Met Hart en Ziel'
Een afwisselende en inspirerende dag rond vrouwen, geloof en kunst. Rond half negen is de voorbereidingscommissie aanwezig, herkenbaar aan een mooie corsage. De laatste puntjes voor deze dag worden op de ‘i’ gezet. De gearriveerde vrouwen kunnen alvast van de koffie of thee en oranjekoek genieten. In de hal en ‘De Herberg’ staan stands van de Wereldwinkel, Narratio, van de sprekers en muzikanten, het landelijk bestuur van Passage (P.R.-artikelen, enz.) en de interessegroepen van Passage -afdeling Leek.

Om half elf heet de voorzitter van de voorbereidingscommissie, Aagtje Elderman-Star, alle ruim achthonderd vrouwen welkom. Ze ontsteekt de Passage-kaars en spreekt daarbij uit: ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. Vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft’.
>> klik hier voor het verslag

♦ Verslag themadag Vrouwenkracht op 28 februari 2018 te Haren

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens

Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
                                                           Okke Jager
Klik hier voor het verslag

♦ Verslag ontmoetingsdag 9 november 2017 - Zuidhorn

Thema: "Achter tralies".
gastspreker: ds. J. Eerbeek

In het middagprogramma nemen we tijd voor ontspanning met Duo Sunrise. Twee vrouwen die passie en plezier beleven in het spelen en zingen van Ierse en Keltische muziek. Zij zingen en spelen Keltische ballades.
Heel andere gevoelens krijgen we bij het verhaal over een impulsieve moord die nog steeds de gemoederen bezig lijkt te houden..Leden van Mien Westerkwartier brengen IJje Wijkstra voor het voetlicht, de man die een viervoudige doodslag pleegde op politieagenten in het jaar 1929.
Meer dan 300 vrouwen hebben van deze prachtige dag genoten. Ieder jaar pronkt er een mooi bloemstuk op het podium. Kijk en oordeel zelf.

 


DS. Eerbeek heeft bedankt voor een prachtige dag. Hij was diep onder de indruk van zoveel vrouwen bijelkaar.

Hij had veel positieve reacties ontvangen en voor 200 euro verkocht! Allemaal voor het fonds. De beeldjes worden gemaakt door iemand die het ook voor weinig geld doet. Uit het fonds wordt nu een mevrouw geholpen die uit huis is gezet en geen spullen heeft. www. geloofinhetleven.nl

Een gedicht in de jaarlijkse agenda die door het justitiepastoraat en Ark Mission ieder jaar wordt uitgegeven en wordt uitgedeeld aan gedetineerden staat een mooie gedicht die het allemaal mooi verwoord.  Eén van de gedichten daarin heeft als titel:

‘Opnieuw beginnen’.

Zou je het aandurven:
je hart open te houden
voor ieder die je tegenkomt;
een leven lang?

Zou je het aandurven:
mens te zijn
voor anderen;
een leven lang?

Zou je het aandurven:
de mens te worden
die je moet zijn;
een leven lang?

Zou je het aandurven:
de weg te gaan
zoals Jezus deed;
een leven lang?

Zou je het aandurven:
te gaan staan
in het Licht van God;
een leven lang?

Door hier te klikken kunt u het verslag van de ontmoetingsdag van 9 november 2017 in Zuidhorn lezen.
 

>>terug naar overzicht