AFDELING ADUARD
Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Van vrouwen, door vrouwen, voor vrouwen!

De Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds is een sociaal fonds, verbonden aan de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. Het is de voortzetting van een fonds van de N.C.V.B., opgericht voor hulp aan vrouwen na de watersnoodramp in 1953 door mevrouw dr. Tine Albronda-van der Nagel, de toenmalige voorzitter van de N.C.V.B. De doelstelling van het fonds is om vrouwen die dat nodig hebben een beperkte financiële ondersteuning te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bijdrage aan huishoudelijke apparatuur of meubilair, aan een aanvulling voor een medische behandeling die niet geheel vergoed wordt, of een bijdrage voor een vakantie. Ook als vrouwen een cursus of training van Passage willen volgen, maar dat zelf niet kunnen betalen, kan het fonds een financiële bijdrage geven.

De aanvragen moeten passen binnen de doelstelling van het fonds. Om de aanvraag te kunnen honoreren is het nodig dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn over de financiële situatie. In principe is de hulp bedoeld voor leden van Passage, maar ook niet-leden kunnen een beroep doen op het fonds.

Financiële middelen:

Oog voor de naaste dichtbij en ver weg is één van de speerpunten van Passage. Praktische hulp dichtbij is het speerpunt van het Dr. Albronda-van der Nagelfonds. Voor het bieden van deze hulp is geld nodig. Vandaar dat al vele jaren aan alle leden van Passage wordt gevraagd om minimaal één euro per jaar bij te dragen.

Meer doen kan ook: via donaties of een eenmalige bijdrage, bijvoorbeeld door een actie. Het is ook mogelijk de stichting op te nemen in een testament (geen successierechten).

Voor informatie of aanvragen van hulp kunt u contact opnemen met:

Mevr. I.J. (Janita) Groeneveld-Geerink, directeur;
tel.: 0343-592228; e-mail: stichting.dr.albronda.fonds@hotmail.com
Donaties: banknr.: NL 20 INGB 0000292406.

 

<< terug naar overzicht