AFDELING ADUARD
Jaarprogramma

21-01-2019: 100 jaar bestaan van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

18-02-2019: Jaarvergadering
Internationale dansgroep Hai La Joc, Groningen

18-03-2019: Lezing debuutroman: ‘White man, niet doen’
White man, niet doen! is het verhaal van twee blanke vrouwen en hun moeite om zich aan te passen aan de Nigeriaanse samenle-ving. Auteur Annelies Kok

15-04-2019: Paasviering
De avond wordt ingevuld met tussendoor een broodmaaltijd

Jaarprogrammaboekje 2019-2020
Klik hier

Alle vergaderingen vinden plaats in het Hoge Hof, Schoolstraat 4, 9831 RZ te Aduard. tel: 050-4031481. Aanvang 19.45 uur.

Onder het kopje 'Agenda' vindt u de invulling van onze afdelingsavonden en eventueel ook van Passage-afdelingen binnen Passage-regio Groningen-West.

 


<< terug naar overzicht