AFDELING ADUARD
Contact

Samenstelling afdelingsteam

Coördinator: Gesina v.d. Vaart-Venema
Telefoon: 050 403 15 79
E-mail aduad@passagevrouwen.nl
Voorzitter:Martha Molema-Offringa
Telefoon: 050 403 15 74
E-mail: msmolema@hotmail.com
Secretaris: Gesina v.d. Vaart-Venema
Telefoon: 050 403 15 79
E-mailadres: aduard@passagevrouwen.nl
Notulist: Dineke Willems-Bennink
Telefoon: 050 403 19 21
E-mail: dinekewillems@ziggo.nl
Penningmeester: Els Harkema-v.d. Vis
Telefoon: 050 403 12 66
E-mail: j.j.harkema@kpnplanet.nl
Alg.adjunct: Cocy Mennes-Ritskes
Telefoon: 0594-857730
E-mail: cobymennes@gmail.com
Bestuurslid: Hiltje de Vries-van Houten
Telefoon: 050 541 43 33
E-mail: hiltje.de.vries@live.nl

Webmaster
Gesina v.d. Vaart-Venema
Telefoon: 050 403 15 79
E-mail: aduard@passagevrouwen.nl

Coördinatoren Passage-regio Groningen-West:
Fenny Kobus-v.d. Heide
Martje Grondsma-Wiersma                

Werkgroepen

Leeskring: Greetje Hogewerf
Telefoon: (050) 403 17 97
E-mail: ghogewerf@home.nl

Coördinator gastdames: Itje Oldenhuis–Boersma
Telefoon: (050) 403 18 46

Kerstcommissie: Martha Molema-Offringa
Telefoon: (050) 403 15 74
Ida Knoop-Buist
Rinny Datema-Doornbos
Dineke Willems–Bennink

Reiscommissie: Boukje Nieuman-Dijkstra
Telefoon: (0594) 52 80 83
E-mail: b.nieuman@ziggo.nl
Ida Knoop-Buist
Telefoon: (050) 403 10 10
E-mail: idaknoop@live.nl 

 


Klik hier om het gastenboek te openen.
         Het zou leuk zijn als u een berichtje achterlaat in ons gastenboek.

 

 

 

 

<< terug naar overzicht