AFDELING NOORDELOOSContact:
Jannie de Jongh - Blokland, secretaris, j.p.de.jongh@filternet.nl, 0183-589015
Corla Kon - de Baat, penningmeester, bas.kon@planet.nl, 0183-582170
Irma de Jong - de Jong, webmaster, irmadejongdejong@live.nl, 0183-351097

Van harte welkom op de site van Passage afdeling Noordeloos!

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie.

De vereniging gaat uit van de overtuiging dat Gods Woord op elk levensterrein en voor elke levensuiting toetssteen en richtsnoer moet zijn.

Ons programma van seizoen 2017/2018 vindt u op de webpagina Agenda  van deze website.

Het lidmaatschap van Passage van januari tot december bedraagt in 2018 € 44,00. Graag per bank betalen op rek.nr.NL13RABO 0346.3252.26 t.n.v. Passage Noordeloos.

Onze leden ontvangen 4 maal per jaar het ledenblad Passage Magazine, een tijdschrift met interessante en inspirerende artikelen.

De bijeenkomsten zijn één keer per maand op woensdagavond van september tot en met april in het Dorpshuis , M.J. Veder van Hobokenstraat 15b te Noordeloos. De avonden beginnen, tenzij anders vermeld, om 19.45 uur.

Voor iedere bijeenkomst ontvangen de leden een uitnodiging. Deze uitnodiging staat ook op www.noordeloos.nl

U bent van harte welkom om als gast een avond bij te wonen!