AFDELING NIEUWLANDNieuws van afdeling Nieuwland

 

 

 

 

Privacy wetgeving

U heeft vast al verschillende keren over AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) gehoord, maar wat heeft dit te betekenen voor de afdelingen van Passage?

Afdelingen zijn onderdeel van de landelijke organisatie Passage, ze worden als een soort commissies gezien. Afdelingen hoeven daarom niet het AVG- proof proces te doorlopen, zoals Passage dit landelijk wel doet.

Het is vooral belangrijk dat er voorzichtig met gegevens van leden om wordt gegaan. Dat leden weten wat er met hun gegevens wordt gedaan.

Jullie gegevens zijn bekend bij het afdelingsteam.

Het afdelingsteam heeft de gegevens van de leden van haar afdeling. Met deze gegevens dient zorgvuldig te worden omgegaan.

 

Voor het plaatsen van gegevens op een ledenlijst of ledengids is het verstandig toestemming van de leden hiervoor te vragen.

Dit geldt ook voor het maken en plaatsen van foto’s .

 

Mocht u bezwaar hebben tegen het vermelden van gegevens of plaatsen van foto’s wilt u dit dat zsm kenbaar maken.

Indien er geen bezwaren zijn zullen wij doorgaan op de manier die we gewend zijn.

 

Namens het bestuur van Passage Nieuwland / Leerbroek