AFDELING NIEUWLANDContact:
J.M. Baars-Geluk (Nanda), Passagenieuwbroek@gmail.com, 06-50448584
J. Molenaar-Uittenbogaard (Coby) 2e voorz., 06-12140087
P.M. Wilkes- van der Wel (Ellen), 06-25779252
A.Hijkoop-Heikoop (Alie), 06-12930353