AFDELING HOORNAAR 

Voorzitter:  Meya Fousert-Smit

Giessenland 73, tel. 0183-582730

e-mail: fam.fousert@gmail.com

 

2e voorzitter: Aartje Verhaar-Versluis

De Schans 70, tel. 0183-582532

e-mail: wimenaartjeverhaar@hotmail.com

 

1e Secretaris: Nelleke Jongenelen-Boom

Gruttostraat 1, tel. 0183-581063

e-mail: g.w.jongenelen@outlook.com

 

2e Secretaris: Nellie Croes-Hagelaars

De Schans 54, tel. 0183-581699

e-mail: nelliecroes@hotmail.com

 

1e Penningmeester: Nel Wonink-van den Dool

Dorpsweg 21,  tel. 0183-589540

e-mail: nelwonink@outlook.com

 

2e Penningmeester: Marja de Wit-Groenendaal

De Schans 91, tel. 0183-588873

e-mail: arie.marja@outlook.com

 

Algemeen Adjunct: Agatha van Donk-Bikker

Dorpsweg 18, tel. 0183-582941

e-mail:agatha.vandonk@gmail.com

 

 

             Wij zijn een

          Christelijk-Maatschappelijke

                 Vrouwenbeweging

                              Met  hart voor de samenleving

                             Oog voor de naaste

                             En gevoel voor cultuur