AFDELING GROOT AMMERS 

  

   

 

          
                                                    

Fijn dat u onze website bezoekt!

Kijk gerust wat rond op onze website!

 

Van de Voorzitter

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Bij gevaar, in bange tijden,
Over u Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Beste passage leden,


Het nieuwe Passage seizoen komt er weer aan.
Na een voorjaar en een zomer vol spanning rond Covid-19.
Voor de een is de tijd snel gegaan, maar voor de ander is het een
eenzame zomer geweest.
Laten we hopen dat het de goede kant op blijft gaan.
Dat we elkaar weer kunnen ontmoeten.
Zo het nu gaat, en met in achtneming van de RIVM regels,
zouden er weer passage avonden kunnen plaats vinden.
Hoe het verder gaat……… wij houden u op de hoogte.
We hebben weer een mooi programma samengesteld. We hopen dat
het u aanspreekt.


Heeft uw vragen of graag een keertje bezoek?
Laat het ons weten.


Hartelijke groet,
Namens alle teamleden,
Corrie Noordergraaf

 

Wij stellen ons graag aan u voor !

Wat is Passage:

Passage Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging

Aandacht voor elkaar
        Saamhorigheid
              Slagvaardig
                   Activiteiten
                         Gezelligheid
                               Een ontmoetingsplaats


Passage is een organisatie van vrouwen die vanuit het christelijk
geloof een actieve rol willen vervullen in de samenleving.
Meedoen aan en meedenken over actuele thema's, geloof en
duurzame ontwikkeling wereldwijd.
Passage is ontstaan vanuit een fusie van twee christelijk-maatschappelijke vrouwenbonden.
Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.


Grondslag van Passage:
De vereniging gaat uit van de overtuiging dat Gods Woord op elk
levensterrein en voor elke levensuiting toetssteen en richtsnoer
moet zijn.

 

De avonden:

Deze avonden worden geleid afwisselend door de voorzitter 
en een avondvoorzitter.
De avonden worden gehouden in het  Hervormd Centrum, 
Wilhelminastraat 6a, te Groot-Ammers, tel. 0184 66 12 87.
De avonden beginnen om 19.45 uur en zijn rond 22.00 uur afgelopen.
Op de meeste avonden is een gastspreker aanwezig. De overige
avonden worden door eigen leden of het team verzorgd.

Belangrijk om te weten!

Al onze Passage avonden en activiteiten worden georganiseerd naar
de richtlijnen van het RIVM.
In het Hervormd Centrum zijn per avond 50 zitplaatsen beschikbaar
gerekend met de 1,5 meter.
In de nieuwsbrief leggen we uit hoe we dit gaan plannen en
organiseren.
Wanneer u deelneemt aan een van de activiteiten is dit altijd op
eigen risico!!

 


                                           

 

Afdelings Team Passage

voorzitter:
C. Noordergraaf-Verspuy ( Corrie)
Achterland 28a, 2964 LA Groot-Ammers
e- mail: fam.noordergraaf@solcon.nl

tel. 0184-68 22 55

1e secretaris:
M. van den Broek- den Besten (Marrie)
Bernhardstraat 157, 2964 BC Groot-Ammers
e-mail: passage.groot.a@gmail.com

tel. 0184-63 61 50

2e secretaris:
P. Huisman-van Wijngaarden (Pia)
Gelkenes 47, 2964 AD Groot-Ammers
e-mail: fam.lhuisman@solcon.nl

tel. 0184-60 25 86

penningmeester:
A.J.K. Verhoeff-den Hoed (Alie)
Julianastraat 88a, 2964 BS Groot-Ammers
e-mail: a.verhoeffdenhoed@gmail.com

tel. 0184-66 22 07

teamlid:
J. IJzerman den Hoed (Janny)
Leeuwerikstraat 21, 2964 CA Groot-Ammers
e-mail: HIJzerma1955@kpnmail.nl

tel. 0184-66 27 64

teamlid:
A. den Boer-de Jong (Ariënne)
Eiberplantsoen 48, 2964 CX Groot-Ammers
e-mail: ariennedenboer@live.nl

tel. 06- 198 892 50


Het team wordt ondersteund door:
Ria van Herk-de Vries: notulist van de passageavonden
Margreet de Jong-Hoogendam: webmaster: arieenmargreet@gmail.com

Avondvoorzitters:

Arnolda Baars-de Jong
Ria van Herk-de Vries
Wil de Jong-Ritmeester
Marry Terlouw-de Jager

Verdere informatie kunt u vinden in ons Passage-Jaarboekje 2020-2021.

Als u intersse heeft voor onze vereniging dan kunt u dit Jaarboekje aanvragen bij het Afdelings Team Passage.


Een vriendenhand.

Zegt u wel eens: “ik bid voor jou”?
Dat doen we meestal niet zo gauw.
We vinden vaak iets vreemd en raar,
en blijven vreemden voor elkaar.
Wij debatteren lang of kort,
maar zwijgen als ’t persoonlijk wordt.
De derde wereld spreekt ons aan.
Zo veilig ver bij ons vandaan.
Maar mensen dicht bij u en mij,
die lopen wij maar zo voorbij.

Ik denk, dat u al helpen kunt,
als u ze tijd en aandacht gunt.
Er zijn buro’s voor dit en dat.
Maar doen wij ook persoonlijk wat?
Een vriendenhand helpt soms veel meer,
hier ligt een opdracht van de Heer.
Leg één hand nu in die van Hem.
En let voortdurend op Zijn stem.
God wijst u dan zeer zeker aan,
naar wie uw tweede hand moet gaan.

Het team wenst u allen een goed seizoen toe!

                                                                           

 

                                 

                           

 

 

 

 

 
.