AFDELING GROOT AMMERS

Welkom op onze website.  

  

   

         

 

     PASSAGE GROOT-AMMERS

     
                                                                 

Fijn dat u onze website bezoekt. Wij stellen ons graag aan u voor !

Wat is Passage:


Passage Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging
 

Aandacht voor elkaar
        Saamhorigheid
              Slagvaardig
                   Activiteiten
                         Gezelligheid
                               Een ontmoetingsplaats


Passage is een organisatie van vrouwen die vanuit het christelijk
geloof een actieve rol willen vervullen in de samenleving.
Meedoen aan en meedenken over actuele thema's, geloof en
duurzame ontwikkeling wereldwijd.
Passage is ontstaan vanuit een fusie van twee christelijk-maatschappelijke vrouwenbonden.
Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.


Grondslag van Passage:
De vereniging gaat uit van de overtuiging dat Gods Woord op elk
levensterrein en voor elke levensuiting toetssteen en richtsnoer
moet zijn.


De avonden:
Deze avonden worden geleid afwisselend door de 1e en de 2e
voorzitter.

De avonden worden gehouden in het Hervormd Centrum,
Wilhelminastraat 6a, te Groot-Ammers, tel. 0184 66 12 87.
De avonden beginnen om 19.45 uur en zijn rond 22.00 uur afgelopen.
Op de meeste avonden is een gastspreker aanwezig. De overige
avonden worden door eigen leden of het team verzorgd.

 

Kijk gerust wat rond op onze website!

 


                                           

 

   Een gezellige fietstocht op 28 augustus 2019 

Koffie met heerlijke taart in Ameide bij Marjolein van "Heel Holland Bakt".                                                                     

Picknick bij de Hanneshoeve.

 

En afsluitend met een ijsje in Ottoland

Het was een heerlijke dag!!!

Bedankt: Fieke en Jan, Jannie en Corrie!!!

 

Afdelings Team Passage


1e voorzitter:
S. Buijserd-Buijs (Susan)
Molenlaan 63, 2964 HK Groot-Ammers
e- mail: s.buijserd@kpnplanet.nl

tel. 0184-66 18 52

2e voorzitter:
C. Noordergraaf-Verspuy ( Corrie)
Achterland 28a, 2964 LA Groot-Ammers
e- mail: fam.noordergraaf@solcon.nl

tel. 0184-68 22 55

1e secretaris:
M. van den Broek- den Besten (Marrie)
Bernhardstraat 157, 2964 BC Groot-Ammers
e-mail: marriedenbesten@gmail.com

tel. 0184-63 61 50

2e secretaris:
P. Huisman-van Wijngaarden (Pia)
Gelkenes 47, 2964 AD Groot-Ammers
e-mail: fam.lhuisman@solcon.nl

tel. 0184-60 25 86

penningmeester:
A.J.K. Verhoeff-den Hoed (Alie)
Julianastraat 88a, 2964 BS Groot-Ammers
e-mail: a.verhoeffdenhoed@gmail.com

tel. 0184-66 22 07

teamlid:
J. IJzerman den Hoed (Janny)
Leeuwerikstraat 21, 2964 CA Groot-Ammers
e-mail: HIJzerma1955@kpnmail.nl

tel. 0184-66 27 64

teamlid:
A. den Boer-de Jong (Ariënne)
Eiberplantsoen 48, 2964 CX Groot-Ammers
e-mail: ariennedenboer@live.nl

tel. 06- 198 892 50


Het team wordt ondersteund door:
Ria van Herk-de Vries notulist van de passageavonden
Margreet de Jong-Hoogendam webmaster

 

                                                                             

 

                                 

                           

 

 

 

 

 
.