AFDELING GIESSENBURG

Wat is Passage

Passage Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging

   Aandacht voor elkaar

      Saamhorigheid

         Slagvaardig

            Activiteiten

               Gezelligheid

                  Een ontmoetingsplaats

Passage is een organisatie van vrouwen die vanuit het christelijk geloof een actieve rol willen vervullen in de samenleving.

Meedoen aan en meedenken over actuele thema's, geloof en duurzame ontwikkeling wereldwijd.

Passage is ontstaan vanuit een fusie van twee christelijk-maatschappelijke vrouwenbonden.

Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.

Onze afdeling telt 82 leden.

 

Doel van Passage.

De vereniging stelt zich tot doel te werken aan vorming en ontwikkeling van haar leden in al hun verscheidenheid op het brede terrein van nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken.

 

Grondslag van Passage.

De vereniging gaat uit van de overtuiging dat Gods Woord op elk levensterrein en voor elke levensuiting toetssteen en richtsnoer moet zijn.

 

De avonden.

De avonden worden geleid door de voorzitter, worden 1 x per maand gehouden op donderdagavond.
Aanvang 19.45 uur, einde circa 22.00 uur.  Plaats:" de Til" te Giessenburg.

Middels een Nieuwsbrief worden de leden hiervoor uitgenodigd en op de hoogte gebracht van programma, welke spreker e.d. en verdere informatie.

Via het lidmaatschap van Passage ontvangen de leden ook het landelijk uitgegeven blad "Passage Magazine", met artikelen, informatie van het hoofdbureau en plaatselijke afdelingen.

 

Lidmaatschap.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december, opzeggen moet schriftelijk worden gedaan voor 1 november bij de ledenadministratie: 

Teunie Dijksman, Torenweg 4, 3381 LJ  Giessenburg.

 

 

 

 

 

De Giessen, met daaraan de 3 kerken.
vlnr. Hervormde kerk Giessen-Oudekerk, Gereformeerde kerk "Maranatha" en de Hervormde kerk Giessenburg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dorpskern ligt aan het riviertje de Giessen en is voor de liefhebber van ‘monumenten op het platteland’ een lust voor het oog.


Het veenriviertje de Giessen was in de Middeleeuwen de basis voor de ontginning van het land, de boeren groeven loodrecht op de kronkelende stroom sloten om het land te ontwateren voor ontginning.
Het landelijk karakter van de Alblasserwaard is hier nog goed bewaard gebleven.

Contact met afdeling Giessenburg

Afdelingsteam

teamleider:                   Anneke Vonk

2e teamleider:              Annie de Kuiper         

secretaris:                    Dicky Janssen                                                                                               

                                   Johan de Kreystraat 28 

                                   3381 DG  GIessenburg

                                   e-mail passage-giessenburg@hotmail.com

penningmeester:           Teunie Dijksman                                                

algemeen teamlid:         Hilda Krijgsman

algemeen teamlid:         Anja Zwijnenburg

 

 

                       

Reiscommissie:

 

Hilda Krijgsman, Jannie de Jong en Hetty den Boer.