AFDELING DELFGAUWWat is Passage?

Passage is een vereniging met een christelijke levensvisie.

Passage is een vereniging voor:

Vrouwen met

       Hart voor de samenleving,

                Oog voor hun naaste

                          gevoel voor cultuur

Wij  zijn een afdeling met 60 leden en hebben een actief en creatief bestuur.

Elke derde woensdag van de maand komen wij bijelkaar in het Kerkelijk Centrum.

Zuideindseweg 7 Delfgauw