AFDELING KROMMENIEBijgewerkt: op 21 maart 2022

Welkom, op de webpagina van Passage Krommenie.

Wij hopen U hier vaak te ontmoeten.

Passage afd. Krommenie houdt de bijeenkomsten eenmaal per maand ( behalve in de maanden juni, juli en augustus) op de derde woensdag in :  

De Ned.Geref.Leliekerk
Lisdoddelaan 1,
hoek Zwanenbloemlaan
Krommenie.

De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.

 

WAT IS PASSAGE?
De christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging "Passage" is ontstaan uit een fusie tussen CPB, Christelijke Plattelands-Vrouwenbond en NCVB, de Nederlandse Christen Vrouwenbond. Op 1 januari 1999 is dit samenzijn een feit geworden.

PASSAGE is voor vrouwen met: Hart voor de samenleving
                                                    Oog voor de naaste
                                                    Gevoel voor cultuur 

November 2016 bestonden wij 70 jaar, wat wij met een maaltijd en een gezellige avond hebben gevierd.

De Leeskring.
Regelmatig wordt door een aantal leden eenzelfde boek gelezen en daarna met elkaar besproken. Er wordt gebruik gemaakt van Boekentaal Mondiaal.
We gebruiken nog jaargang 23 deel A 2020.

Dit is de laatste keer dat wij hiet gebruik van kunnen maken.

De reiscommissie organiseert uitstapjes

Het is fijn te zien hoeveel vrouwen elkaar gevonden hebben in vriendschappen en  ook lief en leed wordt met elkaar gedeeld, waarbij we elkaar tot steun kunnen zijn.

Alle vrouwen in Nederland zijn welkom als lid, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Komt U eens vrijblijvend bij ons kijken.

Webmaster: Joke Uckerman

 

 

 

 

 

 

Contact:
Ada Knibbe, e.knibbe@chello.nl
Joke Uckerman, jmriem@outlook.com

 Nicolaaskerk in Krommenie                                                        Militaireweg in Krommenie

 

 

 

de leliekerk.