AFDELING KROMMENIENieuws van afdeling Krommenie

Op 17 november vieren wij ons 75jarig jubileum.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

BESTUUR afdeling Krommenie.

coördinator
Astrid de Wildt             dewildt@upcmail.nl

secretaris.
Ada Knibbe                   e.knibbe@chello.nl

Penningmeester.
Lenie v.d.Lee                lenievanderlee@upcmail.nl

Lief en leed.
Hannie Lobbezoo         

Uitstapjes
Lenie Nawijn

Algemeen
Libby Brinkman

PR en webmaster
Joke Uckerman

 

REGIO-COÖRDINATOR NOORD-hOLLAND
Henriette Steffhaan          email: h.m.steffhaan@kpnmail.nl