AFDELING KROMMENIENieuws van afdeling Krommenie

Op 17 november hebben wij ons 75 jarig jubileum gevierd.
De coronaproef bijeenkomst was gezellig. Het was fijn elkaar weer te zien.

Wij hopen op 16 februari onze jaarvergadering te houden. 

----------------------------------------------------------------------------------------

BESTUUR afdeling Krommenie.

coördinator
Astrid de Wildt             dewildt@upcmail.nl

secretaris.
Ada Knibbe                   e.knibbe@chello.nl

Penningmeester.
Lenie v.d.Lee                lenievanderlee@upcmail.nl

Lief en leed.
Hannie Lobbezoo         

Uitstapjes
Lenie Nawijn

Algemeen
Libby Brinkman

PR en webmaster
Joke Uckerman

 

REGIO-COÖRDINATOR NOORD-hOLLAND
Henriette Steffhaan          email: h.m.steffhaan@kpnmail.nl