AFDELING HEERHUGOWAARDBijgewerkt op 19 november 2021.

Onze ledenmiddagen houden wij eens per maand, meestal op de derde donderdag in de maand . We beginnen om 14.45 uur.

Met ingang van september 2021 vergaderen we op een middag.

Het programma is onder voorbehoud in verband met de coronamaatregelen.

Onze afdeling heeft momenteel plm. 60 leden en bestaat vanaf 1969.                 Het bestuur bestaat uit 6 vrouwen.                                                                    De maandelijkse ontmoetingsmiddagen vinden plaats in De Brink, Middenweg 168, 1702HE, Heerhugowaard.

Godsdienstige, maatschappelijke, culturele, medische en actuele onderwerpen worden behandeld. Ook hebben wij een middag met ontspanning.

Passage wil vrouwen stimuleren om een goede bijdrage te leveren aan de samenlevering om verbindingen te maken met christelijk geloof en maatschappelijk denken en handelen . De doelstelling van Passage:              Hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor de cultuur.

In 1969 hebben wij ons vijftig jarig bestaan gevierd.

Contactadres: Mevr. A. Dobber, emailadres: anneke.dobber@quicknet.nl