AFDELING HEERHUGOWAARDNieuws van afdeling Heerhugowaard

Op 17 oktober 2019  heeft Passage afdeling Heerhugowaard haar 50- jarig bestaan gevierd.

Verdere activiteiten van onze afdeling zijn:

Een actieve Reiscommissie die informatieve uitjes verzorgd en waarmee we ook één keer per jaar met de hele afdeling uit eten gaan bij het Horizon College.

Een Fiets en wandelgroep. zomers fietsen en winters wandelen op de donderdag.

Een Leeskring die een aantal boeken per seizoen leest via de bibliotheek.

Ons programma loopt voortaan van 1 januari tot en met 31 december en we vergaderen nu op middag.

De volgende middagen zijn reeds geweest namelijk: 21 september, bijpraten, afscheid bestuurslid  en een nieuwe bestuurslid verwelkomd, uitdelen oorkondes leden zoveel jaar. Na de pauze opgeven van een keuzelied per tafel en dat samen zingen.  Op 19 oktober kwam dhr. Kauw vertellen over de klokken van Heerhugowaard in de oorlog en nog een stukje ov er de Westfriese Omringdijk. De middag van 16 november zou de heer Oud over Sinterklaas vertellen maar deze middag kon helaas niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen. Op 21 december hopen we onze Kerstbijeenkomst te houden als de coronamaatregelen weer minder zijn.