AFDELING HEERHUGOWAARD 

 

 

 

 


 

Onze ledenmiddagen houden we één keer per maand op een dinsdagmiddag.  

We beginnen om 13.45 uur.

Onze afdeling heeft momenteel  64 leden en bestaat vanaf 1969. Het bestuur bestaat uit 6 vrouwen.                                                                                      De maandelijkse ontmoetingsmiddagen vinden plaats in De Brink, Middenweg 168, 1702HE, Heerhugowaard.

Godsdienstige, maatschappelijke, culturele, medische en actuele onderwerpen worden behandeld. Ook hebben wij een middag met ontspanning.

Passage wil vrouwen stimuleren om een goede bijdrage te leveren aan de samenleving om verbindingen te maken met christelijk geloof en maatschappelijk denken en handelen. De doelstelling van Passage:             

Hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor de cultuur.

In 2019 hebben wij ons vijftig jarig bestaan gevierd.

Contactadres: Mevr. A. Dobber, emailadres: anneke.dobber@quicknet.nl