AFDELING HEERHUGOWAARD
 

Bijgewerkt op 1 oktober 2020.

Onze ledenavonden houden wij eens per maand, meestal op de derde donderdag in de maand. We beginnen om 19.45 uur.

Dit seizoen ook een paar keer op een middag.

Het programma is onder voorbehoud. Dit in verband met de coronamaatregelen.

Onze afdeling heeft momenteel plm. 60 leden en bestaat al vanaf 1969.
Het bestuur wordt gevormd door 6 vrouwen.
De maandelijkse ontmoetingsavonden vinden plaats in "De Brink", Middenweg 168, 1702HE Heerhugowaard. 

Godsdienstige, maatschappelijke, culturele, medische en actuele onderwerpen worden behandeld. Ook hebben wij een avond met ontspanning.

Passage wil vrouwen stimuleren om een goede bijdrage te leveren aan de samenleving door verbindingen te maken tussen christelijk geloof en maatschappelijk denken en handelen. De doelstelling van Passage: Hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur. 

In 2019 hebben wij ons 50 jarig bestaan gevierd.

Contact adres: Mevr. W. Huisman, emailadres wia.huisman@quicknet.nl