AFDELING HEEMSTEDEDiversen (vervalt) van afdeling Heemstede

Fietsclub

Van april tot oktober kunnen leden elke maandagmiddag met elkaar fietsen.

Museumclub  

Van oktober tot april/mei gaan we op de laatste donderdag van de maand een expositie bezoeken.

Handwerkclub

Eenmaal in de twee weken wordt er door een groep dames gehandwerkt.

Attentie voor Elkaar

De dames van Attentie voor Elkaar zijn er in tijden van vreugde en verdriet om een kaart of bloemen te brengen.

Engelse conversatiekring

Onze afdeling heeft een Engelse conversatiekring. Deze komt maandelijks bijeen onder leiding van een docent Engels.

Amnesty International

Maandelijks doen we mee met een handtekenactie voor Amnesty International.