AFDELING HEEMSTEDEContact:
Hilda Bosch-Bruinsma,voorzitter, BoschAtze@cs.com, 023-5284946
Willy Aaftink-van Abs,secretaris, w.aaftink@ziggo.nl, 023-5282859
Leny Septer-Margre,penningmeester, jac.septer@kpnmail.nl, 023-5581749


 

Hartelijk welkom op de site van Passage, afdeling Heemstede.

Onze afdeling werd opgericht op 10 december 1941.

Onze afdeling bestaat per 1 januari 2018 uit 68 leden. Gasten zijn twee avonden welkom en krijgen de maandelijkse nieuwsbrief toegestuurd. Daarna worden ze benaderd om lid te worden.

Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Het lidmaatschap is in de meeste gevallen plaatselijk georganiseerd via de honderden afdelingen. Het is ook mogelijk om lid te worden van de landelijke organisatie of alleen als donateur. Meer informatie over deze varianten kunt u verkrijgen bij het landelijk bureau van Passage op www.passagevrouwen.nl

Als lid van Passage bent u tevens abonnee van Passage Magazine, dat 6 maal per jaar uitgegeven wordt. In dit blad staat natuurlijk verenigingsnieuws maar het bevat ook interessante actuele artikelen. Daarnaast staat het vol met leuke rubrieken waarin aandacht voor bezinning, geloof, kunst, vrouwenzaken, boeken en opinie.

De contributie van het lidmaatschap bedraagt € 48,50.

Iedere derde donderdag van de maand komen we samen in de Pauwehof, Achterweg 18 te Heemstede. De maanden januari, februari, november en december op middag, aanvang 14.15 uur.De maanden maart, april, september en oktober op avond, aanvang 19.45 uur.

Omzien naar elkaar, staat bij ons hoog in het vaandel!