AFDELING DEN HELDER DE SCHOOTEN                                                                               Bijgewerkt april 2019

PASSAGE  CHRISTELIJKE MAATSCHAPPELIJKE  VROUWENBEWEGING                   
       Aandacht voor elkaar
             Saamhorigheid
                    Sociaal
                          Activiteiten
                                  Gezelligheid
                                          Een ontmoetingsplaats

 

Onze afdeling telt 60 leden.
In 2020 bestaan wij 50 jaar.

 

De bijeenkomsten worden van september tot en met mei doorgaans elke 1e woensdag van de maand gehouden in de Vredeskerk, Torplaan 26, 1785 BA te Den Helder.
Wij beginnen om 19:30 (m.u.v. de Kerstavond) en eindigen omstreeks 21:45 uur.

Gasten zijn van harte welkom.

LIDMAATSCHAP
Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Het lidmaatschap is plaatselijk georganiseerd. Landelijk zijn er meer dan 500 afdelingen. Voor de leden van een plaatselijke afdeling worden dicht bij huis activiteiten aangeboden, met leden uit de eigen omgeving. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten, studiedagen en excursies van een groep afdelingen, soms per provincie, soms landelijk georganiseerd.

Als lid van Passage ontvangt U tevens  het  landelijke blad Passage Magazine

In dit blad, dat 4 maal per jaar verschijnt, staat  verenigingsnieuws maar het bevat ook interessante actuele artikelen. Daarnaast staat het vol met leuke rubrieken waarin aandacht voor bezinning, geloof, kunst, vrouwenzaken, boeken en opinie.
Nieuwsgierig? Vraag bij het Landelijk Bureau gerust een gratis proefnummer aan.
Telefoon:
033 247 34 87
E-mail:   info@passagevrouwen.nl
Internet: http://www.passagevrouwen.nl

WAT IS PASSAGE?
De christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging "Passage" is ontstaan uit een fusie tussen CPB, Christelijke Plattelands-Vrouwenbond, en NCVB, de Nederlandse Christen Vrouwenbond. Op 1 januari 1999 is dit samenzijn een feit geworden.

Passage staat voor: Politiek, economie, kunst, cultuur, onderwijs, arbeid, plattelandsontwikkeling, internationale vraagstukken, geloof, milieu. Maar ook wandelen, creatief zijn, naar een tentoonstelling gaan, een cursus volgen, samen plezier hebben. Zomaar wat zaken waar leden van Passage zich mee bezig houden.

 

HET BESTUUR van afdeling de Schooten is als volgt samengesteld:

Betsie        Martha                                 Gerda               Els               Jeanne

Voorzitter:                  E.I. Braaf
                                   Dirk Schrijverstraat 42
                                   1785 BV Den Helder, tel.: 0223-635131

Vice-Voorzitter           M.R.Hoelandt

                                  Begoniastraat 83

                                  1782KB Den Helder, tel.0223-627702                                

1e Secretaris:             G. Akker
                                   Jan Hargenstraat 3
                                   1785 GH  Den Helder, tel.: 0223-632226
                                                          E-mail: g-akker@kpnmail.nl

2e Secretaris:             B. van 't Veld
                                   Heiligharn 324
                                   1785 SV Den Helder, tel.: 0223-637842

1e Penningmeester:    J. Wuits
                                   Zeeloodsenlaan 31
                                   1785 BL  Den Helder, tel.: 0223-634313

Publiciteitsvrouw:        Vacant.  Inlichtingen via de 1e secretaris. Wie komt helpen?

                      

Informatie over onze afdeling de Schooten is te verkrijgen bij  onze voorzitter en de publiciteitsvrouw. Het telefoonnummer is voorlopig 0223-632226.

De contributie voor 2018 en voor 2019 bedraagt € 48,-- en kan worden overgemaakt (na 1 januari  en voor 1 april ) op onze bankrekening nr. NL46RABO0166 3646 06 t.n.v. CMV Passage De Schooten, Den Helder.
Bedanken voor uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de 1e secreatis en moet vóór 15 november geschieden.

 

OPHAALSERVICE
Indien u een ledenavond wilt bezoeken en op deze avond opgehaald en thuisgebracht wilt worden kunt u de avond vóór de ledenavond tussen 17:00 en 19:00 uur bellen naar
Henny Spies, tel.: 630255
of Els Braaf, tel.: 635131.

De kosten bedragen € 1,50 per rit.

 

JUBILEA EN ZIEKTEN
Graag een berichtje aan één van de dames van de bezoekcommissie.
Dan kunnen wij meeleven in vreugde en verdriet.

 

BEZOEK COMMISSIE

Ineke Groen                        tel.: 0223-634642
Ans Witteveen-Cornelisse     tel.: 0223-631701

          

REIS- EN MUSEACOMMISSIE

Henny Spies   tel.: 0223-630255      Martha Hoelandt    tel.: 0223-627702       Inez Kodde      tel.: 0223-633404                                                                                                        

Tweemaal per jaar wordt een uitstapje gemaakt en een museum bezocht.

 

ONZE CLUBS

Boekenkring
Al heel wat jaren neemt een groot aantal leden van onze afdeling met enthousiasme deel aan een boekenkring. Wij lezen per groep hetzelfde boek en komen om de 4 of  5 weken bijeen om het gelezen boek te bespreken.
Ook u kunt meelezen door u aan te sluiten bij de boekenkring.
De data van de bijeenkomsten worden in overleg met de groep vastgesteld.
De boekenkring wordt geleid door Joke Kool, tel. 632257.

Crea-club
De crea-club komt beurtelings bij elkaar om kaarten te maken. Dit samenwerken geeft een leuke band en steeds worden nieuwe ideeën opgedaan. De kaarten worden door de bezoekcommissie gebruikt om te versturen bij ziekten of jubilea.
Meer informatie is te verkrijgen bij Annelies de Ruiter, tel.: 0223-630573.

Wandelclub
Vanaf mei 2004 is er een wandelclub gevormd. De start is om 13.30 uur vanaf de Vredeskerk op maandagmiddag. We lopen ongeveer een uur. De laatste maandag van de maand gaan we wat verder, door met auto's ergens heen te rijden. Het leuke is dat we het hele jaar door wandelen, waardoor het contact blijft!
Meer informatie bij Henny Spies, tel.: 0223-630255.

Museumgroep
Ook is er een  museumgroep gestart. Martha Hoelandt (tel. 0223 627702) heeft veel ervaring opgedaan bij Passage Centrum en wil ook met onze groep enkele keren per jaar op stap gaan. Samen met de reiscommmissie worden interessante musea uitgezocht.  Het uitstapje is meestal met de trein.

Filmclub
Eveneens is er een filmclub gestart. Uit de enquête bleek dat hier  behoefte aan was.
Diverse dames hebben met elkaar  films bekeken. De gastvrouw  is verantwoordelijk voor de film die getoond wordt. Het is elke keer weer spannend welke film we te zien krijgen. Bij de nabespreking blijkt vaak dat er verschillende reacties zijn en dat maakt het interessant voor iedereen. Voor sommige films hebben we een doos met tissues klaar staan.
Alice van Bijleveld, tel: 0223-636056, is de coördinator.

Jaarprogramma  seizoen  2018- 2019.

5    september    Zakdoeken van vroeger.  Mevrouw Kalis

3    oktober        Michelle Reynen-Häcker, pruikenmaakster. Met en over pruiken.

7     november    Chocoladeletters versieren.  Delica-Tessa.

19   december    Kerstmaaltijd en Kerstviering. 

9     januari        De Helders schrijfster Janny de Heer over haar boek “De barones”.

6     februari       Jaarvergadering, bingoverhaal van Joke Kool en foto’s door Gerda Akker.

6     maart          De Toiletjuffrouw.   Nicole Kovacs.

3     april            Ineke Ludikhuize.  Een warme mantel.  (Over mantelzorg)

15    mei            Fotoclub Den Helder”.  o.l.v. Ben de Hond.

Zie ook de NIEUWS pagina.