AFDELING DEN HELDER DE SCHOOTENOp 7 oktober 2020 vierden wij ons 50-jarig bestaan. Wij hebben genoten van het optreden van Ekaterina Levental over "De Weg". Dit was indrukwekkend. Wij hoopten in november weer van de Fotoclub te genieten en in december onze Kerstavond te beleven. Dit is helaas niet mogelijk i.v.m. alle corona maatregelen. Op 31 december 2020 wordt onze vereniging opgeheven. Hierbij bedanken wij de leden voor het vertrouwen.

Namens het bestuur van Passage De Schooten                                                      Frouwke Bais, secretaris.

 

                                                                                       Bijgewerkt febr. 2020 

PASSAGE  CHRISTELIJKE MAATSCHAPPELIJKE VROUWENBEWEGING                   
       Aandacht voor elkaar
             Saamhorigheid
                    Sociaal
                          Activiteiten
                                  Gezelligheid
                                          Een ontmoetingsplaats

 

Onze afdeling telt 58 leden.
In oktober 2020 bestaan we 50 jaar.

 

De bijeenkomsten worden van september tot en met mei doorgaans elke 1e woensdag van de maand gehouden in de Vredeskerk, Torplaan 26, 1785 BA te Den Helder.
Wij beginnen om 19:30 (m.u.v. de Kerstavond) en eindigen omstreeks 21:45 uur.

Gasten zijn van harte welkom.

LIDMAATSCHAP
Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Het lidmaatschap is plaatselijk georganiseerd. Landelijk zijn er meer dan 500 afdelingen. Voor de leden van een plaatselijke afdeling worden dicht bij huis activiteiten aangeboden, met leden uit de eigen omgeving. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten, studiedagen en excursies van een groep afdelingen, soms per provincie, soms landelijk georganiseerd.

Als lid van Passage ontvangt U tevens  het  landelijke blad Passage Magazine

In dit blad, dat 4 maal per jaar verschijnt, staat  verenigingsnieuws maar het bevat ook interessante actuele artikelen. Daarnaast staat het vol met leuke rubrieken waarin aandacht voor bezinning, geloof, kunst, vrouwenzaken, boeken en opinie.
Nieuwsgierig? Vraag bij het Landelijk Bureau gerust een gratis proefnummer aan.
Telefoon:
033 247 34 87
E-mail:   info@passagevrouwen.nl
Internet: http://www.passagevrouwen.nl

WAT IS PASSAGE?
De christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging "Passage" is ontstaan uit een fusie tussen CPB, Christelijke Plattelands-Vrouwenbond, en NCVB, de Nederlandse Christen Vrouwenbond. Op 1 januari 1999 is dit samenzijn een feit geworden.

Passage staat voor: Politiek, economie, kunst, cultuur, onderwijs, arbeid, plattelandsontwikkeling, internationale vraagstukken, geloof, milieu. Maar ook wandelen, creatief zijn, naar een tentoonstelling gaan, een cursus volgen, samen plezier hebben. Zomaar wat zaken waar leden van Passage zich mee bezig houden.

 

HET BESTUUR van afdeling de Schooten is als volgt samengesteld:

Betsie        Martha         Frouwke          Gerda            Els           Jeanne

Voorzitter:                  E.I. Braaf
                                   Dirk Schrijverstraat 42
                                   1785 BV Den Helder, tel.: 0223-635131

Vice-Voorzitter           M.R.Hoelandt   

                                Begoniastraat 83

                                1782 KB Den Helder, tel.06-3376 1085                               

1e Secretaris:             F. Bais 

                                 Schootenweg 10

                                 1785 LV Den Helder, tel.: 06-20424010

                                 h.bais@kpnplanet.nl

2e Secretaris:             B. van 't Veld
                                   Heiligharn 324
                                   1785 SV Den Helder, tel.: 0223-637842

1e Penningmeester:    J. Wuits
                                   Zeeloodsenlaan 31
                                   1785 BL  Den Helder, tel.: 0223-634313

Publiciteitsvrouw:        G. Akker
                                   Jan Hargenstraat 3
                                   1785 GH  Den Helder, tel.: 0223-632226                                                          

                      

Informatie over onze afdeling de Schooten is te verkrijgen bij  onze voorzitter en de publiciteitsvrouw.

De contributie voor 2020 bedraagt € 48,-- en kan worden overgemaakt (na 1 januari  en voor 1 april ) op onze bankrekening nr. NL46RABO0166 3646 06 t.n.v. CMV Passage De Schooten, Den Helder.
Bedanken voor uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de 1e secreatis en moet vóór 15 november geschieden.

 

OPHAALSERVICE
Indien u een ledenavond wilt bezoeken en op deze avond opgehaald en thuisgebracht wilt worden kunt u de avond vóór de ledenavond tussen 17:00 en 19:00 uur bellen naar
Henny Spies, tel.: 630255
of Els Braaf, tel.: 635131.

De kosten bedragen € 1,50 per rit.

 

JUBILEA EN ZIEKTEN
Graag een berichtje aan één van de dames van de bezoekcommissie.
Dan kunnen wij meeleven in vreugde en verdriet.

 

BEZOEK COMMISSIE

Ineke Groen                        tel.: 0223-634642
Ans Witteveen-Cornelisse     tel.: 0223-631701

          

REIS- EN MUSEACOMMISSIE

Henny Spies   tel.: 0223-630255      Martha Hoelandt    tel.: 0223-627702       Inez Kodde      tel.: 0223-633404                                                                                                        

Tweemaal per jaar wordt een uitstapje gemaakt en een museum bezocht.

 

ONZE CLUBS

Boekenkring
Al heel wat jaren neemt een groot aantal leden van onze afdeling met enthousiasme deel aan een boekenkring. Wij lezen per groep hetzelfde boek en komen om de 4 of  5 weken bijeen om het gelezen boek te bespreken.
Ook u kunt meelezen door u aan te sluiten bij de boekenkring.
De data van de bijeenkomsten worden in overleg met de groep vastgesteld.
De boekenkring wordt geleid door Joke Kool, tel. 632257.

Crea-club
De crea-club komt beurtelings bij elkaar om kaarten te maken. Dit samenwerken geeft een leuke band en steeds worden nieuwe ideeën opgedaan. De kaarten worden door de bezoekcommissie gebruikt om te versturen bij ziekten of jubilea.
Meer informatie is te verkrijgen bij Annelies de Ruiter, tel.: 0223-630573.

Wandelclub
Vanaf mei 2004 is er een wandelclub gevormd. De start is om 13.30 uur vanaf de Vredeskerk op maandagmiddag. We lopen ongeveer een uur. De laatste maandag van de maand gaan we wat verder, door met auto's ergens heen te rijden. Het leuke is dat we het hele jaar door wandelen, waardoor het contact blijft!
Meer informatie bij Henny Spies, tel.: 0223-630255.

Museumgroep
Ook is er een  museumgroep gestart. Martha Hoelandt (tel. 0223 627702) heeft veel ervaring opgedaan bij Passage Centrum en wil ook met onze groep enkele keren per jaar op stap gaan. Samen met de reiscommmissie worden interessante musea uitgezocht.  Het uitstapje is meestal met de trein.

Filmclub
Eveneens is er een filmclub gestart. Uit de enquête bleek dat hier  behoefte aan was.
Diverse dames hebben met elkaar  films bekeken. De gastvrouw  is verantwoordelijk voor de film die getoond wordt. Het is elke keer weer spannend welke film we te zien krijgen. Bij de nabespreking blijkt vaak dat er verschillende reacties zijn en dat maakt het interessant voor iedereen. Voor sommige films hebben we een doos met tissues klaar staan.
Alice van Bijleveld, tel: 0223-636056, is de coördinator.

Jaarprogramma  seizoen  2020.         

  8     januari          De heer Boshamer vertelt over Vleermuizen.

  5     februari         Jaarvergadering  daarna  spel/ quiz  en drinken we een borreltje.

  4     maart            Het Paleis op de Dam bekijken met  dia’s van Han Ellermeijer.

  1     april              Naar Venetië en Istamboel  met  Henk van de Berg.

    6     mei               Over Hoenderdaell  door Henk Gerber.

 

   2    september     De hobby’s van Lies van der Spek.

   7    oktober        50 jaar Passage den Helder/De Schooten. De weg door Ekaterina Levental.

   4    november      Fotoclub “Den Helder” o.l.v. Ben de Hond.

 16    december       Kerstmaaltijd en Kerstviering. Afsluiting Passage De Schooten.  Helaas!!!

 

Zie ook de NIEUWS pagina.