AFDELING EMMEN-BARGERESGespreksgroep

Gespreksgroep

Een keer of vijf per seizoen komen we met een aantal leden bij elkaar om te praten over onderwerpen uit de wereld van geloof, cultuur en maatschappij.

Als basis voor onze gesprekken gebruiken we het oecumenisch maandblad Open Deur.

Elke aflevering daarvan is een themanummer met vaak boeiende artikelen. We treffen elkaar steeds bij één van de deelnemende leden thuis.

Nadere informatie bij: Tonny G