AFDELING EMMEN-BARGERESKunst en Cultuur

Momenteel zijn we nog met drie groepen met het filmproject "Moving Movies" bezig.

De dames die dit verzorgden zijn ermee gestopt.

Ook wordt er niet meer vanuit het landelijk orgaan materiaal aangeleverd. Er is een andere organisatie die dit voort wil zetten, maar in een andere vorm. De naslagwerken worden niet meer uitgegeven op papier, het gaat straks online.

Wie graag mee wil doen, kan zich opgeven bij Wea N.