AFDELINGViering 100 jaar Passage in het Beatrixtheater in

Viering 100 jaar Passage

Graag wil ik wat indrukken weergeven van de viering van het eeuwfeest van Passage op 1 oktober jl. in de Beatrixzaal in Utrecht.

We verzamelden om half acht met 13 dames van afdeling ’s-Gravenzande bij de Kiem  en om 8 uur  bij De Rank in De Lier. Met twee bussen vertrokken we van daar naar Utrecht op de dag van de drukste ochtendspits ooit vanwege de boerenprotesten. Wij gingen weliswaar de tegengestelde kant op, maar ook aan onze kant van de weg was het erg druk. Nep op tijd arriveerden wij in Utrecht om de opening door Inge van der Mast mee te maken.

Na het welkom sprak zij een gebed uit en zongen wij enkele verzen van het bekende lied “Dank, dank nu allen God”. Dit lied, staande gezongen door 1400 vrouwen, maakte grote indruk en gaf ons het gevoel dat Passage nog springlevend is. Het thema van deze dag was “Verlangen” en daar speelde zij tijdens het meditatief moment goed op in. Beginnend bij Adam en Eva en Gods roep: “Eva, waar ben je?” sprak hij de vrouw aan. Vanuit het Hooglied citeerde zij een tekst met als uitleg onze talenten te gebruiken, zodat het er meer worden en de visie  voor vrouwen om niet ontmoedigd te raken. Soms te schuilen als de bui te hevig  is, maar daarna vol nieuwe energie verder gaan. Ter afsluiting zongen wij met elkaar een moderne versie van het “Onze Vader”.

Hierna gaf de dagvoorzitter, Wilma Veen, onze landelijke voorzitter Ada Houtman de microfoon. Na de uitleg over de 100 vaasjes met 100 verschillende bloemen als visuele vertolking van 100 jaar Passage, liep zij met ons via woord en beeld door de geschiedenis van 100 jaar Passage. In 1894 ontstond er een vereniging voor vrouwenkiesrecht door Wilhelmina Drücker en Aletta Jacobs. In 1919 werd het vrouwenkiesrecht ingevoerd en onze NCVB opgericht met Frieda Katz als eerste presidente. We zongen daarbij ons oude Bondslied. De CPB ontstond in 1938 en ook hun Bondslied zongen wij.  We liepen door de geschiedenis van vrouwen die hun stem hebben laten horen, zoals freule Wittenwaal van Stoetwegen, Marga Klompé, Joke Smit, Nel Ginjaar, Sinie Strikwerda en Mink van Rijswijk. Na het levenswerk van deze bekende vrouwen genoemd te hebben sprak Ada grote dankbaarheid uit over 100 Passage.

Hierna werd door Gerda Verburg het thema “Verbinding en vooruitgang” belicht vanuit haar functie  als assistent secretaris generaal van de Verenigde Naties. Als boerendochter  sprak ze eerst begrip uit voor het protest van de boeren en over de twee basis  beginselen die ze van huis uit had meegekregen. Ten eerste “je bent een kind van God” en ten tweede: “Gebruik je talenten en wees er voor de ander”.  Vanuit haar functie is zij veel onderweg. 61 landen zijn lid van deze organisatie om vooral aandacht te vragen voor de honger in de wereld en dat waar mogelijk terug te dringen. Ze benadrukte het belang van de eerste 1000 dagen van een kind in verband met de lichamelijk ontwikkeling  en van de hersenen. In deze moderne tijd schenkt de organisatie ook aandacht aan overgewicht door verkeerde voeding  en om te zorgen daar weer een gezonde balans in te creëren Zij adviseerden ons  als moeders en oma’s om goed in gesprek te blijven met d jongere generaties. Alert te zijn op het feit dat 1/3 van de voedselproductie wereldwijd verloren gaat en verspilling in onze huishoudens tegen te gaan.

Na een dankwoord was er een intermezzo van Blokduet. Twee jonge mensen lieten ons een schitterend acrobatiek schouwspel  zien . Na de veelheid van woorden was dit in velerlei opzicht een verademing.

Hierna genoten wij van een heerlijke lunch en leuke onderlinge ontmoetingen.

Het middagprogramma begon met zang van Suzan Seegers met pianobegeleiding  van Mark Peter van Dijk. Deze musicalster vertolkte met haar prachtige stem,  verspreid tijdens dit middag-programma, muziek van o.a. Toon Hermans,  Annie M.G. Smith, Ramses Shaffy en Edith Piaf.

Hierna kreeg Anne Westerduin spreektijd over het  thema “verlangen naar vernieuwing”. Als predikante en toezichthouder bij zorgorganisatie Sprank sprak zij hier zeer bevlogen over. Als voorbeeld noemde zij een bus vol  (in ons geval) kwebbelende vrouwen op weg naar Utrecht met aansluitend daarop als denkwerk aan ons de vraag: “Hoe gaan wij terug? Vermoeid en uitgeblust of geïnspireerd en enthousiast.   Vernieuwing betekent voor haar terugkijken en van daaruit delen. Twee aspecten die wij als Passagevrouwen heel goed kunnen toepassen  bij onszelf, naar de ander en vanuit ons geloof.

Als laatste spreeksters hoorden wij Ageeth Zuurbier en Geeske Houkes als vertegenwoordigers van de klankbordgroep voor een Grieks project en het verlangen naar veiligheid voor veel vluchtelingen. We kregen een filmpje te zien over dit project, mede als dank voor de 10.000,- die Passage heeft geschonken. Beide vrouwen bezochten dit project en hebben ter plaatse ervaren dat het geld nuttig besteed wordt.

Wilma Veen sloot deze bijzondere dag op een vrolijke manier af. Haar bijdrage als dagvoorzitter was heel humoristisch en verhoogde de sfeer. Verder mag ik niet vergeten te vermelden dat zij bij ieder thema een prachtig schilderij had gemaakt en daar uitleg bij gaf vanuit haar bevlogenheid bij hoofd, hart en handen en last but not least bij de kroon als symbool bij onze verbondenheid met de Schepper.

Ada Houtman sloot de dag als landelijk voorzitter af en met elkaar zongen wij nog staande het huidige passagelied “Samen vormen wij Passage”. Na een drankje(voor zover dat lukte vanwege de drukte!)  gingen wij vol indrukken op zoek naar onze jassen en de bus.  We mogen dankbaar terugzien op een mooie, indrukwekkende, leerzame dag….en geïnspireerd verder gaan.

Notuliste, Elly Knoppert