AFDELINGRegiomiddag bij Passage Monster februari 2019

Verslag van de Regiobijeenkomst van Passage, afdelingen Ridderland, gehouden op 6 februari 2019 in De Haven te Monster

Aanwezig:  regio coördinator Annie de Kuiper, regiovrouw Gretha de Jong en de bestuursleden uit Bergschenhoek, Delfgauw, De Lier, ’s Gravenzande, Heenweg, Loosduinen , Zoetermeer en Monster.

 1. Marga van der Gaag heet iedereen welkom namens het bestuur van Monster. Zij gaat voor in gebed en leest de meditatie: “Vrienden”.
 2. Het verslag van de vorige Regiomiddag op 14 februari 2018 wordt goedgekeurd.
 3. Overzicht van het ledenaantal per afdeling:

 

 • 2019 – 2018                                                        2019 - 2018           

              Bergschenhoek -     84    -     84                Delfgauw -                       60   -               ?

              ’s Gravenzande -      52     -    53                Heenweg -                       70   -    70

              Loosduinen -            74     -    70                De Lier -                           88   -    82

              Zoetermeer -            38     -    ?                   Monster -                         44   -    45

Het aantal bestuursleden varieert tussen 3 en 7 leden. De zaalhuur varieert tussen € 45,- en  € 145,- Het is moeilijk om nieuwe leden te werven. Alleen in De Lier gaat dat goed. Zij delen flyers uit aan het begin van het seizoen. Sommige afdelingen zoeken nieuwe bestuursleden, wat ook niet meevalt. In Heenweg gaan ze verder als team, zonder voorzitter .

 1. Evaluatie jaarprogramma’s.  Iedere afdeling vertelt wat de goede avonden waren. De “droomdekentjes” worden als bijzonder genoemd. Ook de “ geschiedenis van de naald”. Er is een nieuw toneelstuk te boeken waarin Annie de Kuiper meespeelt. Een topper is: “Kerk op de catwalk”. Verder worden nog genoemd: De Zorgboerderij Buitengewoon, de geschiedenis van de vaatchirurg, Jacoba van Beieren, Schapengoed, Baggergoud van Daniël v.d. Bos, Joost de Bruin de dominee van de Koopvaardij en het koor Listen. In de evaluatieformulieren kunnen we dat eventueel terug vinden. Er waren ook minder goede avonden bij.
 2. Na de pauze krijgt Annie de Kuiper het woord. Het is jammer dat de volgende dag de Inspiratiedag gehouden wordt. Daardoor heeft ze niet veel nieuws. Volgend jaar een betere datum afspreken!

Het 100-jarig bestaan van Passage voor de regio’s wordt samen met de KCL werkgroepen gehouden in Schiedam. De schrijver Tommy Wieringa is hiervoor uitgenodigd. Deze zaal is goed bereikbaar met het O.V. en er is een goede parkeerplaats. In Dordrecht is de zaal niet meer beschikbaar. 

Het jubileum in Utrecht is in het Beatrixtheater. Annie wil vragen of er uit iedere regio een bus kan rijden. Er is nog geld voor onze regio beschikbaar. We horen er nog van. In het Westland is dit al geregeld. Er is een dagprogramma en er wordt entreegeld  gevraagd.

Als dat nodig is kan men financiële hulp aanvragen bij het servicepunt.                

Naar de ledenraad op 7 mei 2019 gaan Hennie Stolk en Nel van de Berg uit de Lier.            

Wil iedereen het telefoonnummer en het e mail adres van de sprekers op de lijst erbij zetten?

 1. Volgende Regiobijeenkomst in De Lier op woensdag 12 februari 2020, om 11.00 uur. Voor de lunch wordt gezorgd. Er wordt eventueel  ook voor een spreker betaald door het servicepunt.
 2. Rondvraag
 • Wil iedereen a.u.b. de mutaties in het bestuur doorgeven. Dat werkt makkelijker. Aan het servicepunt en aan Annie. Nu Heenweg geen voorzitter meer heeft ,is er een contactpersoon.
 • In het Westland komen  1 keer per jaar, 2 leden van de 4 besturen, bij elkaar. Zij hebben een jubileumavond georganiseerd voor alle leden van hun afdelingen op 8 april as. Kunnen ze een bijdrage vragen bij het servicepunt? Annie denkt van niet.
 • Informatie over het jubileum in Utrecht komt waarschijnlijk in mei. April zou voor ons prettiger zijn!
 1. Sluiting

Ada Boers sluit af met het gedicht: “Hebben we nog tijd?”

 

 

 

Monster, 7 februari 2019

Ria Verheij