AFDELINGMaandbrief september 2019

 

        Jaargang 2019-2020 nr. 2

 

Aan mevrouw………………………………………………………………                                                                                                                                                                  

        Oktober  2019                                                     

 

Secretariaat afd. Monster:       Marga van der Gaag, De Masemude 7, 2681AJ Monster
                                                 https://afdeling.passagevrouwen.nl/html/afdeling.php?afdelingID=1756                   

                                                 E-mail: margavandergaag1@gmail.com     ? 06-17482125

Bezorging Maandbrief:            E-mail: gerdaspruijt@outlook.com ? 0174-212283   

 

                                                                                                                                           

              

Uitnodiging:
Wij nodigen u allen uit voor onze ledenavond op woensdag 16 oktober a.s. om 19.45 uur in gebouw “De Haven, Havenstraat 1 te Monster. Graag met gepast geld betalen voor de koffie/thee.
Deze avond krijgen we de geschiedenis te horen over “De Naald en de Speld”.  Gasten zijn hartelijke welkom, zij betalen € 3,50 inclusief koffie/thee.

 

Vervoer:
Als u op 16 oktober vervoer nodig heeft dan kunt u bellen naar Lijnie Remmers op dinsdag 15 oktober tussen 18.00 uur en 19.00 uur. Tel: 0174-247579. Krijgt u geen gehoor dan kunt u ook altijd een van de andere bestuursleden bellen.

85-jarig jubileum Passage Monster: 
Op DV 20 november vieren wij het 85-jarig bestaan van onze afdeling. Wij beginnen de middag/avond om 16.00 uur, afloop ongeveer 20.00 uur. Op de komende ledenavond kunt u zich aanmelden voor het jubileum i.v.m. een chinees buffet, kosten € 10,00 pp.  Heeft u nog oud materiaal in huis van de afgelopen jaren wilt u dit dan aan Ada Boers geven, dit kunnen foto’s zijn, voorwerpen, vaantjes, lepeltjes noem maar op. Hoe ouder hoe mooier. Het bestuur is druk bezig met de voorbereiding dus eenieder die nog wat heeft van de afgelopen jaren graag op de komende ledenavond  meebrengen.

Collecte Albronda:
Op woensdag 16 oktober (onze ledenavond) wordt de jaarlijkse collecte voor het Albronda van der Nagelfonds gehouden. Het bestuur beveelt deze collecte van harte bij u aan.

 

Tijdschriftentafel:
Hebt u tijdschriften die de moeite van het lezen waard zijn, neem ze dan mee voor de leestafel. U kunt ook zelf weer een ander tijdschrift meenemen.

 

 

Lief en leed: Ons bestuurslid Dit Troost is ernstig ziek. Zij zal nog een behandeling ondergaan waarin wij hopen en bidden dat dit resultaat mag hebben. Verder is het echtpaar Koene-Wijnands DV 28 oktober 50 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte, we hopen dat ze nog een aantal mooie en goede jaren krijgen met elkaar en met hun (klein) kinderen.

 

Nieuw lid: Mevrouw N.J. Storm-Wijnands (Neja) is met ingang van het nieuwe seizoen lid geworden van onze Passage vereniging. Wij heten haar van harte welkom en hopen dat ze bij ons een fijne tijd mag hebben.
 

 

Gedicht:
Geloof je dat nog?

Hoe kun je nu nog in het wonder geloven,
het wonder van God, Die de werelden schiep?
In ’t vuur van Zijn liefde, dat niemand kan doven,
in Christus, Die ons tot discipelen riep?

Hoe kun je geloven dat Hij met Zijn leven
jouw losprijs betaalde aan graf en aan dood,
dat God Hem tot Vorst van het licht heeft verheven
en dat Hij steeds bidt voor Zijn kind’ren in nood?

Hoe kun je geloven dat wie Hem verwachten
vervuld zullen worden met vuur van de Geest,
en dat Hij terugkomt met engelenmachten,
en dat Hij ons roept tot Zijn eeuwige feest?

Ik vind het vaak moeilijk, hierop te vertrouwen,
en tussen mijn hart en mijn mond ligt een kloof;
maar zalig zijn zij, die niet mochten aanschouwen
en toch leerden zeggen: ‘Ja Heer, ik geloof!’

Uit de bundel van Nel Benschop “Geloof je dat nog?”