AFDELINGMaandbrief januari 2019

                                       

Uitnodiging:              

Het bestuur wenst u allen een gezegend nieuw jaar toe en hoopt u in 2019 vaak te ontmoeten op de leden avonden.Wij nodigen u uit voor onze eerste avond in het seizoen op 16 januari a.s. om 19.45 uur in de Haven.
Voor deze avond hebben we uitgenodigd Dhr Tetteroo. Hij is geboren in 1951 in Den Hoorn.

Hij is al meer dan dertig jaar leraar Nederlands. Streektaalonderzoek is al veertig jaar zijn hobby. De twee boeken zijn de tweede versie van stukken die, onder dezelfde naam als de wekelijkse rubriek, eerder zijn verschenen in onder andere de toenmalige Westlandsche Courant. Tetteroo behandelt in zijn boeken honderden Westlandse woorden en uitdrukkingen. Daarnaast komen aan de orde: aspecten van de woordvorming en de zinsbouw. In het Westlands heb je afwijkende zinsconstructies! Verder hoort u ook hoe er vroeger gesproken werd in Ter Heijde. In de pauze kunt u zijn boeken inkijken en eventueel kopen. Gasten zijn uiteraard van harte welkom. Zij betalen € 3,50 inclusief koffie-thee.                                                                                                              

Vervoer:
Als u op 16 januari vervoer nodig heeft dan kunt u bellen naar een van de bestuursleden (behalve Lijnie) Telefoonnummers  staan in het programmaboekje.

Contributie:
Voor het jaar 2019 is de contributie € 48,50. U kunt het bedrag overmaken op NL43 INGB 0002 0159 73 tnv Passage Monster. Graag zo spoedig mogelijk betalen en voor 1 april 2019

Lief en leed:
De man van Riet van Beek is overleden. Zijzelf is op genomen in Strandgoed Ter Heijde. Verder wacht Margriet Groen op een oproep van het ziekenhuis voor haar operatie. Wij denken ook aan Dit Troost ons bestuurslid die met de chemokuur bezig is. En als u dit leest is als het goed is onze voorzitter Lijnie Remmers geopereerd aan haar heup. We hopen dat alles goed is verlopen en wensen haar een spoedig herstel toe.

Tijdschriftentafel:
Hebt u tijdschriften die de moeite van het lezen waard zijn, neem ze dan mee voor de leestafel. U kunt ook zelf weer een ander tijdschrift meenemen.
 

Verslag van de ledenavond van Passage Monster op 21 november 2018:

De voorzitter begroet Hannie de Wilde, Lenie Lamers en de dames van Stichting De Regenboogboom. We krijgen de groeten van Dit Troost en Riet van Beek. We zingen Psalm 89 :1, waarna Lijnie voorgaat in gebed. Zij leest uit Deuteronomium over verootmoediging. Niet alleen van brood zullen wij leven. Wij kunnen leven uit Gods hand. Dat leerden de Israëlieten in de woestijn. Zij kregen alles van God de Schepper. Hierna zingen wij:  Eén naam is onze hope.

Dit jaar is er met Kerst geen broodmaaltijd maar een kerstavond die verzorgd wordt door de heer Zonnenberg.

De dames van De Regenboogboom krijgen nu het woord. Deze Stichting is opgericht door 2 heren die in Engeland gezien hadden hoe ernstig zieke kinderen getroost kunnen worden. Deze mannen zijn in 1992 begonnen met bezoeken van kinderen in ziekenhuizen. Zij brengen dan een echte regenboogboom mee en laten kinderen ervaren dat zij de kracht hebben om iedere uitdaging aan te gaan. Onder een droomdekentje kan een kind wegkruipen en opgaan in zijn eigen fantasierijke wereld. Zij worden prinses of superheld.   De dekentjes worden door vrouwen in het hele land gemaakt. Zij naaien, breien en haken thuis dekentjes in de mooiste kleuren. In onze streek zijn 10 dames actief. Zij komen 1 maal per maand bij elkaar om hun werk te laten zien. Zij wisselen stofjes uit en bespreken elkaars werk. De stoffen en de bollen acryl scharrelen ze zelf bij elkaar. Ook uit Soest waar het hoofdkantoor van de Stichting is, ontvangen zij gekregen stoffen. Aan de achterkant komt vaak fleece. Bij één van de dames komen ook half afgemaakte quilt werkstukken terecht. Zij is de weesblokkenmoeder en maakt van al die verschillende delen toch een mooie deken. De dames hebben prachtige dekens bij zich, die we ook in de pauze kunnen bewonderen. Alles is vrijwilligerswerk, ook op het hoofdkantoor. De dekentjes zijn gratis en kunnen aangevraagd worden via de website. Ouders en kinderen kunnen daar een deken uitzoeken. Deze wordt thuisbezorgd in een mooie doos met een persoonlijke brief erbij. Vorig jaar zijn er 3000 dekens in Nederland weggegeven. Lijnie bedankt de dames voor hun verhaal, waarna wij zingen: Een vaste burcht is onze God. Lijnie leest nog het gedicht: “Vrouwen tezamen”

Kort verslag van de kerstavond op 19 december 2018:

Wij beginnen deze avond met koffie en een kerstkrans, waarna de voorzitter iedereen welkom heet, in het bijzonder de heren Zonnenberg en van der Rhee. Hierna gaat Lijnie voor in gebed en geeft ze het woord aan beide heren. De heer Zonnenberg toont beelden op de beamer van Bethlehem en omstreken, waarbij bijpassende gedeelten uit het kerstevangelie worden gelezen. De heer van der Rhee leest daarbij zelfgemaakte gedichten voor die hij ter plaatse gemaakt heeft. Ook zien wij beelden van Nazareth en afbeeldingen van schilderijen over het kerstverhaal. Na de pauze, waarin wij genoten van een glaasje, zingen wij verschillende kerstliederen. Ook de liederen lezen we mee op de beamer. Er was geen programmaboekje deze keer. Met het bezoek van de 3 wijzen wordt de presentatie beëindigd en krijgt Roelie Draak het woord.

Zij leest een indrukwekkend eigentijds kerstverhaal. Lijnie bedankt iedereen voor de mooie avond, waarna wij het ”Ere zij God” zingen. Lijnie eindigt met een passend gedicht en wenst ons allen gezegende dagen.