AFDELINGMaandbrief November 2018

 

Secretariaat afd. Monster:       Marga van der Gaag, De Masemude 7, 2681AJ Monster
                                                 Website:https://afdeling.passagevrouwen afdeling Monster                          

                                                 E-mail;margavandergaag1@gmail.com     ☏ 06-17482125

Bezorging Maandbrief:             Gerda Spruijt, E-mail; gerdaspruijt@outlook.com ☏ 0174-212283    

Contributie: Rek.nr NL 43 INGB 0002 0159 73 t.n.v. Passage Monster, Karel Doormanweg 16, Ter Heijde

 

                                                                                                                                           

Contributie; Rek.nr NL 43 INGB 0002 0159 73 tnv Passage Monster, Karel Doormanweg 16, Ter Heijde       

             

Uitnodiging:
Wij nodigen u allen uit voor onze ledenavond op woensdag 21 november. Voor deze avond hebben wij Lida Huysman uitgenodigd. Zij wil ons iets vertellen en laten zien over de organisatie “De Regenboogboom”. In het bijzonder over het project droomdekentjes. Kinderen die plotseling om wat voor reden dan ook de controle over hun eigen leven zijn verloren, hebben behoefte aan een eigen, veilige plek. Droomdekentjes bieden zo’n plek. Ze zijn daarbij ook het symbool voor alles waar de Regenboogboom voor staat: ze geven onvoorwaardelijke aandacht op een persoonlijke en kleurrijke manier. Lida komt vanavond met drie dames uit haar team. Dat zijn Anita Rietdijk, Marianne van Oers, en Bep Verhagen. Gasten zijn uiteraard van harte welkom zij betalen €3,50 inclusief koffie/thee.
 

Vervoer:
Als u op 21 november vervoer nodig heeft dan kunt u bellen naar Lijnie Remmers op dinsdag 20 november tussen 18.00 uur en 19.00 uur. Tel: 0174-247579. Krijgt u geen gehoor dan kunt u ook altijd een van de andere bestuursleden bellen.

Lief en leed: Mw van Riet van Beek is opgenomen in het ziekenhuis, en mevrouw Margriet Groen wacht op een zware operatie. Waarschijnlijk is ze geopereerd als u deze maandbrief leest.

Kerstviering: De kerstviering die wij op 19 december hebben houden we op de avond. Kunt u daar alvast rekening mee houden.

Tijdschriftentafel:
Hebt u tijdschriften die de moeite van het lezen waard zijn, neem ze dan mee voor de leestafel. U kunt ook zelf weer een ander tijdschrift meenemen.

 

Verslag van de ledenavond van Passage Monster op 17 oktober 2018:

De voorzitter heet ons allen welkom en opent de vergadering met een aantal mededelingen. Van Dit Troost komt het bericht dat de MRI scan een goed resultaat laat zien. Margriet Groen wordt binnenkort geopereerd. Roelie Draak heeft hen bezocht en is ook bij mw. Scheffers, mw. Lamers, mw. van Beek en mw. de Wilde geweest. Martien Boers ligt in het ziekenhuis. In het nu volgende gebed wordt voor al deze zieken gebeden. We zingen vervolgens Psalm 84: 1,6 waarna Lijnie leest uit Johannes 4 : 39 – 42, waarin staat dat Jezus 2 dagen in Samaria bleef. Daar ging men geloven om Zijn Woord, niet vanwege de genezingen. We zingen lied 465: 1,5.

Lenie van Spronsen is 55 jaar lid van onze vereniging, Nel Kruithof en Flori Kruithof allebei 45 jaar. Zij krijgen een geborduurde handdoek en een mooi boeket. Nu krijgt René Cammeraat het woord over ”De kunst van het ouder worden” Wat is positief van ouderdom? -Toenemende wijsheid, gemoedsrust, duurzame vriendschap, men ziet meer samenhang en kan makkelijker nee zeggen, er zijn veel herinneringen. Wat is negatief?    - Mensen om je heen vallen weg, lichamelijk verval, afscheid van jeugd en loopbaan, eenzaamheid. Vraag 1: hoe wil je oud worden? Hierin moet je keuzes maken. Je kunt nog elke dag iets aan jezelf verbeteren. Je in de ander verdiepen maakt je een beter mens. Vraag 2: wat kun je zelf doen? Daarvoor had hij 6 kernwoorden: 1. opponeren – tegenstand bieden, je niet alles laten aanleunen. 2. Motivatie – ook als je geen zin hebt, even doorzetten. 3. Sociaal  - contact blijven zoeken tegen eenzaamheid. 4. Wilsvorming – ook nu nog proberen te veranderen. 5. Accepteren – wat je overkomt. 6. Loslaten – je boosheid en daarna vergeven. Zelf vonden we het een goed idee om actief te blijven en interesse in de wereld om je heen te blijven houden.

Lijnie bedankt René voor de informatieve avond en leest nog een gedicht: “De Heere heeft mij veel gegeven”. We zingen tot slot lied 427: 1,2.

 

Gedicht:
Handen die openstaan

Handen die altijd openstaan
in uw Naam lief en leed delen
zorgzaam helen en strelen
niemand in de kou laten staan

Handen die altijd openstaan
voor mensen die alleen zijn
of mensen met verdriet en pijn
kunnen overal het hardste aan

Handen die altijd openstaan
voor hen die uitgesloten zijn
of zitten op een verkeerde lijn
wijs hen Heer de juiste richting aan!

Greta Casier