AFDELINGMaandbrief oktober 2018

 

        Jaargang 2018-2019  nr 2

        OKTOBER  2018                                              

 

Uitnodiging:

Wij nodigen u allen uit voor onze ledenavond op woensdag 17 oktober a.s. om 19.45 uur in gebouw “De Haven”, Havenstraat 1 te Monster.  

Wij hebben als onderwerp “De kunst van het ouder worden”.  Dhr Cammeraat vertelt op een ludieke manier over dit onderwerp. Neem gerust uw dochter mee aangezien het een avond met interactie wordt. Wilt u ook allemaal een pen meenemen?

 

Vervoer:

Als u op 17 oktober vervoer nodig heeft dan kunt u bellen naar Lijnie Remmers op dinsdag 16 oktober tussen 18.00 uur en 19.00 uur. Tel: 0174-247579. Krijgt u geen gehoor dan kunt u ook altijd een van de andere bestuursleden bellen.

Lief en leed: We hebben op het moment veel zieken. Dit is ons bestuurslid Dit Troost en verder mevrouw Groen, mw de Wilde, mw Lamers, mw Scheffers en mw van Beek.

Jubilarissen: Dit jaar hebben we weer een aantal jubilarissen in ons midden. Dit zijn de dames L. van Spronsen-van der Hoeven 55 jaar lid, M.F.Kruithof – Lindhout en N.C.M. Kruithof – Maat beiden 45 jaar lid.

Zij zullen op onze komende ledenavond in het zonnetje worden gezet.

 

Tijdschriftentafel:

Hebt u tijdschriften die de moeite van het lezen waard zijn, neem ze dan mee voor de leestafel. U kunt ook zelf weer een ander tijdschrift meenemen.

Wet op de Privacy: Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)-wet van toepassing. Ook Passage Monster heeft daarmee te maken. Het bestuur maakt gebruik van een lijst, thuis bijgehouden door de administratie, waarop uitsluitend naam, adres, postcode, woonplaats, (mobiele)telefoonnummer, emailadres en geboortedatum vermeld staan. Deze gegevens zijn noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van de vereniging. Heeft u bezwaar tegen gebruik van deze gegevens bij jubilea e.d. dan moet u dat doorgeven aan Marga van der Gaag.. Dat geldt ook voor het intern publiceren van foto’s, waar u op staat, die tijdens de verenigingsactiviteiten zijn genomen. Zonder bericht gaat het bestuur ervan uit dat u geen bezwaar heeft.

Verslag van de ledenavond op 19 september 2018

De voorzitter heet iedereen welkom en noemt de namen van de vele zieken. Dat zijn: Dit Troost, Margriet Groen, Lenie Lamers, Hannie de Wilde, mw. van Spronsen en mw.Scheffer. Lijnie opent de vergadering met gebed, waarna wij zingen  Psalm 139: 1 en 14 . Zij leest  Efeze:3  in zijn geheel. Vervolgens zingen wij lied 443:1 en 3. Dan krijgt ds. Weeber het woord. Eerst vertelt hij over land en volk van Turkije .Er wonen 80 miljoen mensen en het land is 2 keer zo groot als Duitsland. Begin vorige eeuw regeerde Mustafa Kemal Atatürk, hij maakte een scheiding tussen kerk en staat. Hij vond dat nodig omdat de islam het land geen vooruitgang bood. Nu probeert Erdohan alles weer terug te draaien. Als men wil studeren moet men eerst een koranschool gevolgd hebben. Vele mensen worden bovendien gevangen gezet. Alles wordt duidelijk gemaakt met beelden op de beamer. 

Nu volgen de plaatjes van Bijbelse plaatsen, zoals Haran waar de woning van Abraham te zien is. En Tarsis waar Paulus vandaan kwam. Verder Cyprus, Troas, Antiochië en Macedonië. Tussendoor worden lezingen uit het boek Handelingen vertoond en gelezen. Maar overal zien we alleen nog maar ruïnes. Het christendom is weggevaagd in de landen rond de Middellandse zee. En alle kerken zijn verwoest of tot moskee verbouwd.  Lijnie bedankt ds. Weeber voor zijn lezing, waarna de dominee ons voorgaat in gebed. Tot slot zingen wij E.L.B. 270: 1 en 2.

Gedicht

Wat simpele dingen:

een bloemknop, een lied,

’t geluid van de branding,

het ruisen van ’t riet.

 

Wat simpele vreugden:

de lach van een kind,

een strakblauwe hemel,

een vlag in de wind.

 

Wat simpele schoonheid:

een schelp op het strand,

een slootje vol kroos

en een wilg aan de kant.

 

Wat kleine gebaren:

een handdruk, een groet,

’t zijn gaven waarin ik

Gods liefde ontmoet.

 

E. IJskes Kooger