AFDELING MONSTER
Contact:
L.M. Remmers-Slagboom (voorzitter), remmers@kabelfoon.nl, 0174-247579
M.G.van der Gaag-den Heijer (secretaris/webmaster), margavandergaag1@gmail.com, 0617482125
A.M.Boers-de Wilde (penningmeester), ada.boers@caiway.net, 0174-213216
M.Koene-Wijnands (2e penningmeester), rihako@kpnmail.nl, 0174-247189
M.Verhey-Verlaan (2e secretaris), averhey@caiway.nl, 00174-246538

Welkom op de site van Passage Monster punt Onze afdeling heeft 41 leden onder leiding van een voltallig bestuur.

Onze ledenavonden zijn iedere 3e woensdag van de maand van september t/m april. Contributie over het jaar 2020 is € 48,50.

De bijeenkomsten zijn in gebouw 'De Haven", Havenstraat 1, 2681 LB te Monster. Aanvang van de avond is 19.45 uur (tenzij anders vermeld).Gasten zijn natuurlijk van harte welkom. Zij betalen voor de avond € 3,50. Dit is inclusief koffie/thee.

Wat wil Passage zijn;

hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor natuur en cultuur.

ONZE PASSAGE AFDELING MONSTER WORDT HELAAS MET INGANG VAN 01012022 OPGEHEVEN.

strand-bewegende-animatie-0065Het plaatsje Monster ligt aan zee en strand.

Passage een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, die door het maken van verbindingen tussen christelijk geloof en maatschappelijk denken en handelen, mensen weet te stimuleren om een essentiële bijdrage te leveren aan de samenleving.

Ondersteuning; Ledenblad Passage Magazine, contributiefonds (Albronda van der Nagelfonds).

Gebouw De Haven in Monster, gelegen naast de grote kerk te Monster.