AFDELING GEWEST FRIESLAND ALGEMEEN 

Wat is Passage

Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging van en voor vrouwen die wonen en werken op het platteland of in stedelijke gebieden verspreid over heel Nederland. Vanuit de bijbel zoekt zij naar een maatschappij waarin ieder tot zijn of haar recht komt en waarin men als mondige vrouwen een aandeel kan leveren.

Wat biedt Passage

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap en daartoe biedt zij haar leden:

Ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks- en leeskringen

Ontmoeting: ontmoetingsdagen, culturele uitstapjes, excursies, bezinningsdagen

Ondersteuning: ledenblad Passagemagazine, contributiefonds, kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Het mission statement van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging is:

Hart voor de samenleving       Hart

Oog voor de naaste               Oog

Gevoel voor cultuur           Gevoel voor cultuur

 

 

Passage Friesland is verdeeld in drie regio's en heeft 48 afdelingen.