AFDELING GEWEST GRONINGEN ALGEMEENPassage-gewest Groningen heeft op 31-12-2016 totaal 43 afdelingen en 1794 leden, waarvan 4 rechtstreekse leden.provincie Groningen

Het gewestelijk bestuur bestaat uit 8 leden.
Een belangrijke taak van het gewestelijk bestuur is het ondersteunen van de afdelingen.
Voor de afdelingen bestaat er een speciaal aanspreekpunt binnen het gewestelijk bestuur n.l. de vice-voorzitter. Zie pagina CONTACT.

vlag van de provincie Groningen
Kennismaking

Wat is Passage?


Passage is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie. Vanuit onze inspiratiebron, de Bijbel, zetten we ons in voor onze leefomgeving en bespreken we maatschappelijke ontwikkelingen en (inter)nationale vraagstukken.
Passage is een vereniging van en voor vrouwen die wonen en werken op het platteland of in stedelijke gebieden, verspreid over heel Nederland.

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur: gezamenlijk boeken lezen, musea bezoeken, zingen, schilderen, kortom de eigen creativiteit ontwikkelen.
Ontmoeting en Ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.

Wat biedt Passage?

Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap.
Daartoe biedt Passage haar leden:
- Ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks- en leeskringen;
- Ontmoeting: ontmoetingsdagen, hobyy- en sportbeoefening, culturele uitstapjes, excursies, bezinningsdagen;

- Ondersteuning: ledenblad, contributiefonds, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en ontwikkelingssamenwerking.

Op bestuurlijk niveau maakt Passage zich sterk voor belangenbehartiging via koepelorganisaties en publiek optreden.


Mission Statement van Passage:

- hart voor de samenleving
- oog voor de naaste
- gevoel voor cultuur


Passage
vindt het erg belangrijk vrouwen van verschillende leeftijdsgroepen in haar bestand te hebben.
Men doet er dan ook alles aan om het ledenbestand te verjongen.

                        
Heeft u vragen of suggesties? Laat het ons weten via ons gastenboek.
>> Klik hier om het gastenboek te openen 

          Wij horen graag wat u van onze site vindt.


Veel genoegen bij het bekijken en lezen van onze website.


Landelijk bureau                                             


Last update: 03-05-2017