AFDELING KAMERIK
Lief en Leed

Helaas is op 21 maart 2012  ons lid Maartje Teeuwen overleden.

links van de 3 dames is: Maartje Teeuwen

In memoriam. De Heere heeft op Zijn tijd tot Zich genomen mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma Anja Petra Vandermeer-Baretta. Anja is op vrijdagmiddag 21 november 2014 om 16.45 uur rustig ingeslapen. Woensdagavond 26 november was er gelegenheid tot condoleren en donderdagmiddag 27 november om 13.30 was de rouwdienst in de Hervormde Kerk te Kamerik, waarna aansluitend de begrafenis heeft plaats gevonden op de algemene begraafplaats aan de Meeuwenlaan in Woerden. Anja is 68 jaar geworden.

links is: Anja Vandermeer-Baretta

Ons lid Frida(Frederika Gerda) Rhebergen-van Middelkoop uit Woerden is op 18 juli 2014 overleden. Frida werd op 12 nov 1934 in Eibergen geboren. Op de rouwkaart stond vermeld: Huil niet om wat er niet meer is. Wees blij met wat wat er is geweest.

Ons Passage lid Nely Hoogendoorn-Griffioen is afgelopen zondag 2 aug 2015 overleden. Nely was ruim 45 jaar lid en heeft verschillende jaren in het bestuur gezeten en is ook voorzitter geweest.

Grote opkomst bij 25-jarig N.C.V.B. Kamerik, dat was in nov 1974. Rechts op de foto is Nely Hoogendoorn-Griffioen, Nely was bij het 25-jarig jubileum presidente. Vanaf links de namen van de dames: Hoogeveen, Rijfkogel, Bijen, de Wit, Timmerman en v/d Geer.

Nog een leuke foto van Nely-Hoogendoorn-Griffioen, toen we 60 jaar bestonden, dat was in nov 2009, toen heette het al Passage! Links met een wit vest is Nely Hoogendoorn en rechts van Nely zit haar schoonzus Wil Hoogendoorn.

Ons oud-lid mevr Boer-de Vries is overleden op 98-jarige leeftijd.

Ons oud-lid van Passage Kamerik, mevr Los-de Jong is op 101-jarige overleden.

Ons lid van Passage-Kamerik Jannetje Kool-van der Eijk is overleden op 88-jarige leeftijd.Ons Passage lid van Kamerik  mevr Corrie Würsten-Buijs is op 72-jarige leeftijd overleden

ons oud lid van Passage Kamerik: de moeder van Nel Hilgeman-de Graaf is op ruim 94 leeftijd overleden.