AFDELING KAMERIK
Mooi gedicht!

Geen zorgen voor morgen

Het is voldoenden voor één dag

Te bidden en te zorgen

Wat héden u ontmoeten mag

denk daarbij niet aan morgen.

Het is genoeg dat elke dag dag

Zijn last is toegemoeten,

Die héden zorgt, zal stellig u

ook morgen niet vergeten.

Hij geeft voor déze dag u brood

en kracht en licht en leven.

Zou Hij niet morgen evenzeer

u, wat u goed is, geven?

Zie daarom niet zo ver vooruit

met zuchten en met zorgen.

Wie heden op zijn God vertrouwt,

Wie heden op zijn God vertrouwt,

Ziet 's Heeren hulp ook morgen.