AFDELING KAMERIK

                              

     

                    

 

  

 

  Welkom op de website van Passage Kamerik!

 Voor wie Kamerik nog niet kent, dit is een dorp liggende in de provincie Utrecht.We horen bij gemeente Woerden en we zitten in het groene hart!We hebben samen met het nabij gelegen dorp Kanis zo'n 3.808 bewoners.

 

Onze ledenavonden zijn elke laatste dinsdag van de maand, aanvang 19.45.Op deze avonden worden we verwelkomt door onze voorzitter.Zij opent en eindigt de avond.Meestal komt er een spreker.De onderwerpen zijn erg gevariëerd.

 

 

Onze maandelijkse ledenavonden zijn gewoonlijk in "De Cope", zittende aan de Berkenlaan 51 in Kamerik zelf.

Bij uitzondering zitten wij wel eens op een andere locatie in verband met de grootte.Voornamelijk met de kerstviering en wanneer er een spreker komt met behoefte aan meer ruimte.

Dit gebeurd dan in "Elim" aan de Burgemeester Talsmaweg 19 ook in Kamerik.Meestal begint zo'n avond meestal ook om 19.30.

Wij hebben momenteel 39 leden.Wanneer u mensen in uw omgeving kent die misschien wel interesse zou kunnen hebben om gezellig lid te worden, iedere vrouw is welkom!

Ongeacht welke geloofsovertuiging. 

Ook hebben wij onze eigen nieuwsbrief, die u maandelijks ontvangt bij lidmaatschap.Wij hebben ledenavonden maar ook een leeskring(aug 2016 gestopt), creatief, uitjes en vele diverse activiteiten.

Ontmoeting en ontwikkeling met plezier en de bijbel als richtlijn, zijn wel de kernwoorden van onze Passage.