AFDELING WINTERSWIJK


Welkom bij Passage Winterswijk

Passage is een vereniging van en voor vrouwen die leven vanuit een christelijk-maatschappelijk levensvisie. Alle vrouwen, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging, zijn welkom.

 

Onze kernpunten zijn:

* Ontmoeting en oog voor de naaste

* Ontwikkeling

* Cultuur

 

Passage Winterswijk heeft allerlei activiteiten ontwikkeld en opgezet, die passen bij deze kernpunten, zoals lezingen over maatschappelijke ontwikkelingen, lees- en kunst/cultuurkringen, cursussen en trainingen, schrijfavonden voor Amnesty International.

Passage Winterswijk heeft haar eigen nieuwsbrief, De Antenne, een commissie voor lief en leed, en zij organiseert jaarlijks uitstapjes.

Contactpersoon: Diny Korenberg, secretaris

                            Tel. 0543-517303

                            E-mail: dinykorenberg@icloud.com

Als lid van Passage Winterswijk bent u tevens abonnee van het blad Passage Magazine. In dit blad staan naast verenigingsnieuws ook allerlei interessante actuele artikelen waarin aandacht wordt geschonken aan bezinning, geloof, kunst, vrouwenzaken, boeken en opinie.

Landelijk Passage: Passage Servicepunt

                               Postbus 1058  3861 BB Nijkerk

                               Tel. 033 2473487

                               E-mail: Info@passagevrouwen.nl

                               Internet: https://www.passagevrouwen.nl

Secretaris

Diny Korenberg

tel: 0543-517303

e-mail: dinykorenberg@icloud.com

 

Webmaster

Willy Weerkamp- Koobs

email: willyweerkampkoobs@gmail.com

tel: 0543-514511  -06-12815706

 

Commissie van lief en leed

Gerri Grevers-Schreurs                                                         

tel: 0543-516876                                                                 

e-mail: gerrigrevers@kpnmail.nl

Ada Olbach

tel: 0543-519468

 

Leeskring 1

Roelien Hemink

tel: 0543-516075

e-mail: roelienhemink@gmail.com

Leeskring 2

Tineke Hop-Buddingh

tel.: 0543-514616

e-mail: benthop@gmail.com

 

Kunst en Cultuurgroep 1

Willy Weerkamp-Koobs                                                        

tel: 0543-514511                                                              

e-mail: willyweerkampkoobs@gmail.com                          

Riet Stuivenberg-Anbeek

tel: 0543-518722

e-mail: riet.stuivenberg@kpnmail.nl

Kunst en Cultuurgroep 2                                                                                                                                    

Irene Grotenhuis-Dorst

tel: 0543-520714

e-mail: edgrotenhuis@planet.nl