AFDELING WESTERVOORTPassage Christelijk Maatschappelijk Vrouwenbeweging

- Persoonlijke betrokkenheid
- Aandacht voor elkaar
- Saamhorigheid
Sociaal
Activiteiten
Gezelligheid
Elkaar ontmoeten

Westervoort wordt wel de poort van de Liemers genoemd en telt bijna 16.000 inwoners. Het ligt vlak bij Arnhem, bij de splitsing van Rijn en IJssel. De naam Westervoort zou kunnen duiden op een doorwaadbare plaats (voorde) die toegang gaf tot het westen. Men neemt aan dat Westervoort het oudste dorp in de Liemers is; de naam komt voor in een perkament uit het jaar 726.

De afdeling Westervoort van Passage houdt haar bijeenkomsten in principe van september t/m mei op de tweede woensdag van de maand. 

 

                          Paalmanhuis

 

We komen bij elkaar in het Paalmanhuis (zij-ingang, naast de Protestantse kerk) aan de Dorpstraat 63 in Westervoort. Vanaf 19.45 uur is er koffie/thee en het programma begint om 20.00 uur.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen we dit jaar niet in het Paalmanhuis bijeenkomen en zijn we tijdelijk uitgeweken naar Het Trefcentrum, Dorpsstraat 102 in Westervoort. De bijeenkomsten zijn dit jaar op de 2e dinsdag van de maand.

De contributie voor 2022 bedraagt € 48,50 per jaar, plus € 1,-- voor het ' 'Albronda van der Nagelfonds'.Totaal dus 49,50 euro. Hierbij is het lidmaatschap op het ledenblad "Passage Magazine" dat 4x per jaar verschijnt, inbegrepen. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt steeds stilzwijgend verlengd. Wij stellen het op prijs als de contributie voor 1 juni wordt voldaan op rekeningnummer NL 20 RABO 0369762150 t.n.v. penningmeester Passage, Westervoort  Als u het lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dat voor 1 november schriftelijk te melden bij de secretaris (zie onder "contact").

De Stichting Dr. Albronda-Van der Nagelfonds is verbonden aan Passage. Dit sociaal fonds kan financieel een helpende hand bieden aan wie dat nodig heeft. Voor informatie belt u naar Janita Groeneveld: 0343-592228 of Kruisbessengaar 86, 3962 JL  Wijk bij Duurstede.of per email: stichting.dr.albronda.fonds@hotmail.com. Donaties: bankno, NL 20 INGB 0000292406

Passage heeft een contributiefonds, voor wie de contributie niet (meer) kan betalen. Dit fonds werkt anoniem en buiten afdelings- en provinciaal bestuur om. Wie ervoor in aanmerking komt, kan een formulier aanvragen bij het landelijk bureau, tel. 033-4220730. Passage heeft als stelregel dat gebrek aan financiën nooit een reden mag zijn om geen lid meer te zijn van Passage. Er wordt wel een eigen bijdrage van € 10,-- per jaar gevraagd.

Naast de verenigingsavonden hebben we nog 3 leeskringen. Een morgen-, middag- en een avondgroep. We lezen per seizoen 6 boeken.

Tevens hebben wij ook nog 2 filmgroepen van Moving Movies. We komen 5 keer bij elkaar om een film te kijken en bespreken.

Tot slot:
Neem eens een vriendin of kennis mee naar Passage.