AFDELING WARNSVELD-DORPContact:
Alie Bink secretaris, alie.bink@gmail.com, 0575-441603
Ria Dijkman penningmeester, janenriadijkman@hotmail.com, 0575-570321
Henny Hummel redactie, h.hummel84@outlook.com, 0575-529653

 

 

Wij heten u van harte welkom op de afdelingssite van Warnsveld Dorp.

De afdeling Warnsveld Dorp telt bijna 70 leden.

We komen op de derde donderdag van de maand bij elkaar in Gemeentecentrum De Eekschuur, Bonendaal 2 in Warnsveld (tegenover de kerk).

Ons maandelijks infoblaadje heet Het Pijltje. Naast de maandelijkse afdelingsavonden vinden er activiteiten plaats zoals uitstapjes, creatieve avonden en een jaarlijkse fietsdag en uitgaansdag. Ook hebben we in samenwerking met de PCOB een wandelclub die eens per week (maandagochtend) een uurtje wandelt. Bij dit alles staat ontmoeting, gezelligheid en educatie centraal.

Door op het knopje ACTIVITEITEN te klikken vindt u het programma aanbod voor de komende tijd.

Mocht uw interesse gewekt zijn dan kunt u onder CONTACT de naam vinden van onze secretaris en voorzitter voor persoonlijk contact, maar u bent zonder meer hartelijk welkom op onze afdelingsavonden. het bestuur,

Het bestuur

HET LIDMAATSCHAP VAN PASSAGE

De contributie is per 01-01-2020            € 47,00 per jaar
Albronda van der Nagelfonds (vrijwillig)  €   1,-- per jaar

Het banknummer van Passage Warnsveld-Dorp is NL58 RABO 037.67.23.343
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzegging per 1 januari van het volgend jaar dient u vóór 1 november van het lopende jaar door te geven aan de secretaris (zie contact)

Opzegging van het lidmaatschap om financiële redenen is niet nodig.
Wie in aanmerking wil komen voor een bijdrage van de contributieregeling,kan contact opnemen met de penningmeester van de afdeling of zelf een formulier downloaden op de landelijke site van Passage (service-bestandenbalie-aanvraagformulier contributieregeling 2020).